Ръководство

Таня Иванова

Директор

Ивайло Флоров

               Заместник - Директор УД             Прогимназиален етап

Мила Ханджиева

              Заместник - Директор УД             Начален етап

Мая Куцарова

  Заместник - Директор АСД

Методическо обединение

Начален етап

Ваня Атанасова

             Старши Учител,  V ПКС                 Класен ръководител 1 "А" клас

Марияна Добрева

               Старши Учител, II ПКС                 ЦДО 1 1

Елисавета Стефанова

              Старши Учител, V ПКС                  Класен ръководител 1 "Б" клас

Милен Димитров

   Учител  ЦДО 1 2

Галина Карамфилова

                            Учител                                   Класен ръководител 1 "В" клас

Михаела Георгиева

  Учител  ЦДО 1 3

Мария Щилиянова

               Старши Учител,   V ПКС                 Класен ръководител 1 "Г" клас

Соня Стоянова

        Старши Учител, III ПКС                 ЦДО 1 4

  Мила Ханджиева

            Старши Учител,  IV ПКС                 Класен ръководител 2 "А" клас

Наташа Григорова

        Старши Учител, V ПКС                 ЦДО 2 1

Валентина Митева

               Старши Учител,   IV ПКС                 Класен ръководител 2 "Б" клас

Гита Влахова

       Старши Учител,   IV ПКС                 Класен ръководител 2 "В" клас

  Милена Георгиева

 Учител  ЦДО 2 3

Даниела Василева

        Старши Учител,  III ПКС                 Класен ръководител 3 "А" клас

Капка Балева

 Учител  ЦДО 3 1

Стефан Димитров

             Учител,  III ПКС                     Класен ръководител 3 "Б" клас

  Йорданка Инкьова

Старши Учител  ЦДО 3 2

Светла Иванова

        Старши Учител,  II ПКС                 Класен ръководител 3 "В" клас

Петя Лелекова

 Учител  ЦДО 3 3

Соня Бенчева

             Учител,  V ПКС                     Класен ръководител 3 "Г" клас

 Красимира Димитрова

              Старши Учител,  IV ПКС                 Класен ръководител 4 "А" клас

Любомир Димитров

        Старши Учител,  IV ПКС                 ЦДО 4 1

Джейлан Бойчева

            Старши Учител,  IV ПКС                 Класен ръководител 4 "Б" клас

Йоланта Георгиева

            Старши Учител,  IV ПКС                 Класен ръководител 4 "В" клас

 Милена Димитрова

               Учител,  V ПКС                  Класен ръководител 4 "Г" клас

Методическо обединение

Български език и чужди езици

Валя Еброхимхел

              Старши Учител,  V ПКС                 Класен ръководител 5 "Г" клас

Славина Стоянова

        Старши Учител,  V ПКС                 Класен ръководител 6 "В" клас

Мария Палагийна-Бучкова

            Старши Учител,  V ПКС                 Класен ръководител 7 "Г" клас

Кристиана Михайлова

   Учител,  V ПКС

Анна Тодорова

              Старши Учител,  V ПКС                 Класен ръководител 5 "А" клас

Велислава Николова

        Старши Учител,  V ПКС                 Класен ръководител 6 "Б" клас

Методическо обединение

Математика и Информавионни Технологии

Валентина Вачева

              Старши Учител,  IV ПКС                 Класен ръководител 7 "Б" клас

Калинка Ангелова

Учител

Васил Гемишев

Учител

Стилиян Илиев

  Учител

Методическо обединение

Природни науки

Златка Стефанова

    Учител ЧП, БЗО и ХООС, V ПКС      Класен ръководител 6 "А" клас

Бранимир Такиев

                  Учител ЧП и Физика                       Класен ръководител 5 "В" клас

Методическо обединение

Обществени науки

Теодора Николова

     Старши Учител ИЦ, III ПКС      Класен ръководител 7 "В" клас

Боян Николов

                 Старши Учител ГИ                       Класен ръководител 6 "Г" клас

Методическо обединение

Изкуства

Елица Райчева

      Старши Учител ИИ, V ПКС      Класен ръководител 7 "A" клас

Катя Капарашева

Старши Учител Музика

Илияна Генова

Старши Учител ТП, V ПКС

Йорданка Шопова

  Хореограф, V ПКС

Юлиян Димитров

Корепетитор

Методическо обединение

Физическо възпитание и спорт

Петя Томчева

      Старши Учител ФВС, II ПКС     

Георги Панов

   Старши Учител ФВС, V ПКС      Класен ръководител 5 "Б" клас

Радостина Желева

Старши Учител ФВС, IV ПКС

Георги Михалев

  Учител ФВС

Екип за подкрепа на личностно развитие

Росица Узунова

      Пед. съветник, V ПКС     

Величка Иванова

   Ресурсен Учител

Теодора Димитрова

Логопед

Йоана Николова

  Психолог и Учител АЕ

Непедагогически персонал

Таня Филипова

      Технически секретар     

Цветослава Вълчанова

   Счетоводител

Радостина Василева

Касиер - Домакин

Любомир Бащикаров

  Работник поддръжка

Мери Димитрова

Хигиенист

Мая Цветанова

   Хигиенист

Лиляна Петрова

Хигиенист

Мери Колева

 Хигиенист

Анастасия Сашова

Хигиенист

Любка Богданова

   Хигиенист