Ръководство

Таня Иванова

Директор

Ивайло Флоров

                 ЗДУД            

Мила Ханджиева

               ЗДУД          

Мая Куцарова

   Директор АСД

Методическо обединение

Начален етап

Красимира Димитрова

ст. учител, кл. р-л 1а клас

Соня Стоянова

 ст. учител, кл. р-л 1б клас

Йоланта Георгиева

   ст. учител, кл.р-л 1в клас

Николета Давидова

   Учител  ЦДО 1кл

Искра Ценкова 

 Учител  ЦДО 1клас

Петя Лелекова

 ст. учител ЦДО

Невяна Божкова

           ст. учител, кл.р-л 2а клас

Елисавета Младенова

      ст. учител, кл. р-л 2б клас

 Милена Димитрова

учител, кл. р-л 2в клас

Мария Щилиянова

   ст. учител, кл. р-л 2г клас

Милен Димитров

учител ЦДО

Михаела Георгиева

  учител ЦДО

 Капка Балева


учител ЦДО

 Марияна Добрева

учител ЦДО

Мила Ханджиева 

       ст. учител, кл.р-л 3а клас

Валентина Митева

 ст. учител, кл.р-л 3б клас

Гита Влахова

    ст. учител, кл. р-л 3в клас

  Наташа Григорова

ст. учител ЦДО 3 клас

Мария Илиева

   учител ЦДО 3 клас

Даниела Василева

 ст. учител, кл. р-л 4а клас

Стефан Димитров 

 учител, кл. р-л 4б клас

  Светла Благоева 

  ст. учител, кл. р-л 4в клас

Соня Бенчева 

ст. учител, кл. р-л 4г клас

Рая Райкова

   учител ЦДО 4 клас

Йорданка Инкьова

 ст. учител ЦДО 4 клас

Десислава Господинова

 учител ЦДО 4 клас

Методическо обединение

Български език и чужди езици

Мария Палагийна-Бучкова

ст. учител, кл. р-л 5в клас

Валя Еброхимхел

ст. учител, кл. р-л 6б клас

Славина Стоянова

   ст. учител, кл. р-л 7в клас

Анна Тодорова

ст. учител, кл. р-л 6а клас

Велислава Николова

 ст. учител, кл. р-л 7б клас

Методическо обединение

Математика и Информационни Технологии

Валентина Мирчева

ст. учител, кл. р-л 5a клас

Васил Гимишев

Учител

Стилиян Илиев

Учител

Калинка Ангелова

  Учител

Методическо обединение

Природни науки

Златка Стефанова

   ст. учител ЧП, ХООС и БЗО, кл. р-л 7a клас

Бранимир Такиев

        учител ЧП, Физика и астрономия, кл. р-л 6в клас

Методическо обединение

Обществени науки

Теодора Николова

            

Боян Николов

  ст. учител ГИ, кл. р-л 7г клас

Методическо обединение

Изкуства

Елица Райчева

  ст. учител ИИ, кл. р-л 5б клас

Катя Капарашева

ст. учител Музика

Илияна Генова

ст. учител ТП

Йорданка Шопова

  Хореограф

Ивайло Флоров

Корепетитор

Ивелин Иванов

Корепетитор

Методическо обединение

Физическо възпитание и спорт

Петя Томчева

      Старши Учител ФВС  

Георги Панов

учител ФВС

Радостина Желева

ст. учител ФВС

Екип за подкрепа на личностно развитие

Росица Узунова

      Пед. съветник

Величка Иванова

   Ресурсен Учител

Петя Лелекова

   Ресурсен Учител

Теодора Димитрова

Логопед

Йоана Николова

  Психолог и Учител АЕ

Непедагогически персонал

Таня Филипова

      Технически секретар     

Цветослава Вълчанова

   Счетоводител

Радостина Василева

Касиер - Домакин

Любомир Бащикаров

  Работник поддръжка

Мери Димитрова

Хигиенист

Мая Цветанова

   Хигиенист

Златка Димитрова

Хигиенист

Уафаа Якуб

Хигиенист

Радостина Димитрова

   Хигиенист