Нашият екип от професионалисти

img1

Т. Иванова

Директор

Директор 33 ОУ

Учител по Анг. език
Учит. Стаж 33 год.
Специал. Управление на Образованието
Квалификация.  IV ПКС
img1

М. Миланов

Зам.-Директор УТД

Зам-Директор УТД

Учител по Анг. език Учит. Стаж ..........год.
Специалност. Англииски език
Квалификация.  ... ПК
img1

И. Флоров

Зам.-Директор

Зам-Директор ЗУТД

Учител по Корепетитор Учит. Стаж 6 год.
Специалност  Музикална  Педагогика
Квалификация........... 

Педагогически Специалисти

Нашият екип от преподаватели  

img1

М. Ханджиева

Старши Учител

Клас. ръководител 1"А"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 34 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  IV ПКС
img1

В. Митева

Старши Учител

Клас. ръководител 1"Б"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 34 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  IV ПКС
img1

Г. Влахова

Старши Учител

Клас. ръководител 1"В"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 25 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  IV ПКС
img1

Д. Василева

Старши Учител

Клас. ръководител 2"А"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 32 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  III ПКС
img1

А. Ралчева

Старши Учител

Клас. ръководител 2"Б"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 30 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  III ПКС
img1

С. Иванова

Старши Учител

Клас. ръководител 2"В"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 30 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  II ПКС
img1

С. Бенчева

Старши Учител

Клас. ръководител 2"Г"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 20 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  V ПКС
img1

К. Димитрова 

Старши Учител

Клас. ръководител 3"А"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 35 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  IV ПКС
img1

 Д. Бойчева

Старши Учител

Клас. ръководител 3"Б"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 19 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  IV ПКС
img1

Й. Георгиева

Старши Учител

Клас. ръководител 3"Г"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 37 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  IV ПКС
img1

М. Димитрова

  Учител

Клас. ръководител 3"Г"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 9 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  V ПКС
img1

 В. Атанасова

  Старши Учител

Клас. ръководител 4"А"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 27 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  V ПКС
img1

Е. Стефанова

  Главен Учител

Клас. ръководител 4"Б"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 32 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  V ПКС
img1

Т. Йончева

Старши Учител

Клас. ръководител 4"В"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 20 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  IV ПКС
img1

М. Щилиянова

Старши Учител

Клас. ръководител 4"Г"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 36 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.   V ПКС
img1

С. Трайкова

Старши Учител

Клас. ръководител 4"Д"

Учител - Начален етап Учит. Стаж 19 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  III ПКС
img1

З. Стефанова

Старши Учител

Клас. ръководител 5"А"

Учител по Биология и ЗО, Химия и ООС, ЧП, 
Стаж  10 год.
Специалност. Биология Квалификация. V ПКС
img1

В. Николова

  Старши  Учител

Клас. ръководител 5"Б"

Учител по Англ. език
Учит. Стаж  27 год.
Специалност. Английски и Български
Квалификация. .. ПКС
img1

С. Стоянова

  Старши  Учител

Клас. ръководител 5"В"

Учител по БЕЛ
Учит. Стаж  23 год.
Специалност. Българска филология Квалификация.  V ПКС
img1

Б. Николов

Старши Учител

Клас. ръководител 5"Г"

Учител по География  Учит. Стаж  29 год.
Специалност. География и История Квалификация. ... ПКС
img1

Е. Райчева

Старши Учител

Клас. ръководител 6"А"

Учител по Изобразит. изкуство
Учит. Стаж  20 год.
Специалност. ........ 
Квалификация.  .... ПКС
img1

В. Мирчева

Старши Учител

Клас. ръководител 6"Б"

Учител по Математика и информац.технологии Учит. Стаж  33 год.
Специалност. Математ. и иформац. технологии  Квалификация. V ПКС
img1

Т. Николова

  Старши  Учител

Клас. ръководител 6"В"

Учител по История и цивилизации
Учит. Стаж  14 год.
Специалност. История Квалификация. III ПКС
img1

М. Бучкова

  Старши  Учител

Клас. ръководител 6"Г"

Учител по БЕЛ
Учит. Стаж  26 год.
Специалност. Българска филология Квалификация.  V ПКС
img1

С. Григорова

Главен Учител

Клас. ръководител 7"А"

Учител по Математика Учит. Стаж  32 год.
Специалност. Математ. и иформац. технологии  Квалификация. I V ПК
img1

В. Еброхимхел

Старши Учител

Клас. ръководител 7"Б"

Учител по БЕЛ
Учит. Стаж  15 год.
Специалност. Българска филология Квалификация. IV ПКС
img1

А. Аспарухова

Старши Учител

Клас. ръководител 7"В"

Учител по Английски език
Учит. Стаж  23 год.
Специалност. Бълг. ез, Английски език
Квалификация. V ПКС
img1

Б. Такиев

  Учител

Клас. ръководител 7"Г"

Учител по ЧП, Физика и Астрономия
Стаж  4 год.
Специалност. Физика Квалификация. ... ПКС
img1

К. Михайлова

  Учител
Учител по БEЛ и Английски език
Учит. Стаж  3 год.
Специалност. Българска филология Квалификация. ... ПКС
img1

М. Алексиева

Учител
Учител по Математика и информац.технологии
 Учит. Стаж  ... год.
Специалност. Математ. и иформац. технологии  Квалификация. ... ПК
img1

В. Гимишев

Учител
Учител по ИТ
Учит. Стаж  ... год.
Специалност. Квалификация. ... ПКС
img1

К. Капарашева

Старши Учител
Учител по Музика
Учит. Стаж  34 год.
Специалност. Музикална педагогика
Квалификация. .. ПКС
img1

Й. Шопова

  Старши Учител
Учител по Хореография
Учит. Стаж 22 год.
Специалност. Хореография
Квалификация. V ПКС
img1

И. Генова

  Старши Учител
Учител по Технологии и Предприемачество Учит. Стаж  36 год.
Специалност.  Трудово - Политех. Подготовка
Квалификация. V ПКС
img1

П. Томчева

Старши Учител
Учител по Физическо възпитание и спорт
Учит. Стаж  33 год.
Специалност.   ФВС
Квалификация.  II ПКС
img1

Р. Желева

Старши Учител
Учител по  Физическо възпитание и спорт Учит. Стаж  20 год.
Специалност. ФВС
Квалификация. .. ПКС
img1

Г. Панов

Старши Учител
Учител по Физическо възпитание и спорт
Учит. Стаж 5 год.
Специалност. ФВС
Квалификация. .. ПКС
img1

В. Иванова

  Ресурс. Учител
Ресурсен Учител
Учит. Стаж .... год.
Специалност. Учител СОБ
Квалификация. ... ПКС
img1

Р. Узунова

  Пед. Съветник
Стаж 24 год.
Специалност. Психология
Квалификация. IV ПКС
img1

Т. Бранкова

Учител ЦДО 

Учител - ЦДО - 1

Учител - Начален етап Учит. Стаж 10  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  V ПКС
img1

Р. Петкова 

 Учител ЦДО

Учител - ЦДО 2

Учител - Начален етап Учит. Стаж  2  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  ... ПКС
img1

Г. Бейтулова

  Учител ЦДО

Учител - ЦДО 3

Учител - Начален етап Учит. Стаж 10  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  ... ПКС
img1

М. Георгиева

Учител ЦДО

Учител - ЦДО 3

Учител - Начален етап Учит. Стаж  1 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  ... ПКС
img1

С. Вельова

Учител ЦДО

Учител - ЦДО 1

Учител - Начален етап Учит. Стаж  7  год.
Специалност. Начална педагогика с Анг. език
Квалификация.  ... ПКС
img1

Д. Илиева

Учител ЦДО

Учител - ЦДО 2

Учител - Начален етап Учит. Стаж .....  год.
Специалност. ..........
Квалификация.  ... ПКС
img1

П. Лелекова

Учител ЦД
Учител - ЦДО 2
Учит. Стаж 12 год.
Специалност. Начална Педагигика
Квалификация. ... ПКС
img1

В. Цуцуманова

  Учител ЦДО

Учител - ЦДО 3

Учител - Начален етап Учит. Стаж 3  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  .... ПКС
img1

Н. Атанасова

  Ст. Учител ЦДО

Учител - ЦДО 1

Учител - Начален етап Учит. Стаж  22  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация. ПКС
img1

С. Стоянова 

Ст. Учител ЦДО

Учител - ЦДО 2

Учител - Начален етап Учит. Стаж 35 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  III ПКС
img1

К. Балева

  Учител ЦДО

Учител - ЦДО 3

Учител - Начален етап Учит. Стаж 10  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  ... ПКС
img1

М. Добрева

  Ст. Учител ЦДО

Учител - ЦДО 1

Учител - Начален етап Учит. Стаж  32  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  II ПКС
img1

Л. Димитров

Ст. Учител ЦДО

Учител - ЦДО 2

Учител - Начален етап Учит. Стаж 16 год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  V ПКС
img1

Й. Инкьова

Учител ЦДО

Учител - ЦДО 3

Учител - Начален етап Учит. Стаж ......  год.
Специалност. Начална педагогика
Квалификация.  ... ПКС

Непедагогически Персонал

Екипът  който прави възможно дейността на 33 ОУ "Санкт Петербург" да тече безпроблемно

img1

Л. Декина

Счетоводител
img1

Й. Калоянова

ЗАТС
img1

Р. Василева

Касиер-Домакин
img1

Т. Филипова

Тех. Секретар
img1

С. Ферадов

Раб. Поддръжка
img1

З. Димитрова

Хигиенист
img1

М. Димитрова

Хигиенист
img1

М. Цветанова

Хигиенист
img1

Л. Петрова

Хигиенист
img1

М. Колева

Хигиенист
img1

В. Славова

Хигиенист