График за консултации

за II срок 2023/2024г.

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ВТОРИ СРОК 2023/2024

име на педагогическия специалист

учебен предмет

ден от седмицата

стая

времеви интервал

1

Стефан Димитров

БЕЛ, Математика

вторник

108

12:20-13:00

2

Даниела Василева

БЕЛ, Математика

вторник

107

12:50- 13:25

3

Вероника Цуцуманова

БЕЛ, Математика

понеделник

108

13:15- 13:50

4

Красимира Димитрова

БЕЛ, Математика

четвъртък

201

12:20 - 13:00

5

Соня Стоянова

БЕЛ, Математика

четвъртък

205

12:20 - 13:00

6

Йоланта Георгиева

БЕЛ, Математика

вторник

205

12:20 - 13:00

7

Навяна Божкова

БЕЛ, Математика

вторник

220

13:00 - 13:40

8

Елисавета Стефанова

БЕЛ, Математика

сряда

207

13:00 - 13:40

9

Милена Димитрова

БЕЛ, Математика

петък

101

12:20 - 13:00

10

Мария Щилиянова

БЕЛ, Математика

понеделник

209

13:00-13:40

11

Мила Ханджиева

БЕЛ, Математика

сряда

220

12:20 - 13:00

12

Валентина Митева

БЕЛ, Математика

петък

202

12:20 - 13:00

13

Гита Влахова

БЕЛ, Математика

вторник

203

12:20 - 13:00

14

Валя Николаева

БЕЛ

понеделник

307

14:00 - 14:40

15

Мария Бучкова

БЕЛ

сряда

316

14:00 - 14:40

16

Славина Стоянова

БЕЛ

понеделник

306

14:00 - 14:40

17

Анна Тодорова

Английски език

петък

218

13:10 - 13:50

18

Велислава Николова

Английски език

понеделник

303

13:10 - 13:50

19

Боян Николов

География, История

понеделник

310

13:10 - 13:50

20

Валентина Мирчева

Математика

вторник

313

13:10 - 13:50

21

Калинка Ангелова

Математика, КМИТ

сряда

304

14:00 - 14:40

22

Стилиян Илиев

Математика

понеделник

321

13:10-13:50

23

Васил Гимишев

Математика, КМИТ

вторник

305

13:50-14:30

24

Златка Стефанова

ЧП, БЗО, ХООС

четвъртък

215

13:10 - 13:50

25

Бранимир Такиев

ФА, ЧП

петък

214

13:10 - 13:40

26

Катя Капарашева

Музика

вторник

210

14:00 - 14:40

27

Елица Райчева

ИИ

понеделник

320

14:00- 14:40

28

Илияна Генова

ТП

сряда

110

13:50-14:30