Олимпиади

график и подробности

ЗАБЕЛЕЖКА : Всички олимпиади се провеждат в учебни дни. В залите ще бъдат разпределяни по не повече от 10 ученика


ПРЕДМЕТ
КЛАС
ДАТА
ЧАС
МЯСТО
ЗАБЕЛЕЖКИ
ХИМИЯ
7кл. 26.01.2021 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"33то "Санкт Петербург"
ФИЗИКА
7кл. 29.01.2021 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
АСТРОНОМИЯ
5,  6, 7
28.01.2021 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург" Срок за предаване на проекти
БИОЛОГИЯ 7кл. 01.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
5,  6, 7 05.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
БЕЛ
5,  6, 7 09.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
ГЕОРГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
5,  6, 7 12.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург" В електронна среда