Олимпиади

график и подробности


2024

Ученици класирани на областен кръг на олимпиада за учебната 2023-2024 година


I. Математика

Стефан Емилов Пенчев 4 клас 17 точки
Дейвид Дамянов Маринов 4 клас 16 точки
Кристиана Ивайлова Иванова 4 клас 16 точки
Александър Николинов Кирилов 6 клас 19 точки
Георги Цветанов Иванов 6 клас 18 точки
Мария Мирославова Димитрова 6 клас 18 точки
Калоян Христов Смилов 6 клас 16 точки
Иван Каменов Стоянов 7 клас 21 точки


II. Физика
Иван Каменов Стоянов 7 клас 28 точки


III. Астрономия
Александър Николинов Кирилов 6 клас 40 точки


IV. История
Иван Каменов Стоянов 7 клас 61 точки
Александър Петров Петров 7 клас 75 точки


V. География
Александър Николинов Кирилов 6 клас 87 точки
Благовеста Павел Учкова 6 клас 76 точки


VI. Биология и здравно образование
Иван Каменов Стоянов 7 клас 77 точки


VII. Химия и опазване на околната среда
Даниел Динков Карайлански 7 клас 88,5 точки
Иван Каменов Стоянов 7 клас 75,5 точки


VIII. Знам и мога
Елеонора Живомирова Желева 4 клас 38,5 точки
Румина Николова Дюлгерова 4 клас 36 точки


2021

ЗАБЕЛЕЖКА : Всички олимпиади се провеждат в учебни дни. В залите ще бъдат разпределяни по не повече от 10 ученика


ПРЕДМЕТ
КЛАС
ДАТА
ЧАС
МЯСТО
ЗАБЕЛЕЖКИ
ХИМИЯ
7кл. 26.01.2021 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"33то "Санкт Петербург"
ФИЗИКА
7кл. 29.01.2021 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
АСТРОНОМИЯ
5,  6, 7
28.01.2021 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург" Срок за предаване на проекти
БИОЛОГИЯ 7кл. 01.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
5,  6, 7 05.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
БЕЛ
5,  6, 7 09.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург"
ГЕОРГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
5,  6, 7 12.02.2021Г. 14,00 - 18,00 33то "Санкт Петербург" В електронна среда