Дневен режим

за 2021/2022г.


съгласно Заповед №РД10-1212-566/13.09.2021г. на директора на 33.ОУ
Съобразен с Насоки за обучения и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021/2022 година


     I и II клас

Учебни часове
Начало на часа
Край на часа
Междучасие
I
8:00 ч.
8:35 ч 15 мин.
II
8:50 ч.
9:25 ч. 15 мин.
III
9:40 ч.
10:15 ч. 25 мин.
VI
10:40 ч.
11:15 ч. 15 мин.
V
11:30 ч.
12:05 ч.

                                                    ГЦОУД –  I и II клас

Разписание
Час Междучасие
Обяд и отдих
12.20 ч. -12.55 ч.
15мин
Активен отдих и физическа активност
13.10 ч. - 13.45 ч. 15мин
Самоподготовка
14.00 ч. – 14.35 ч
15мин
Самоподготовка
14.55 ч. – 15.30 ч. 20мин.
Занимания по интереси
15.50 ч. – 16.25 ч. 15мин
Занимания по интереси
16.45 ч. – 17.20 ч. 10мин
Свободни занимания и предаване на децата
17.30 ч. – 18.00 ч.

                                                                III и IV клас

Учебни часове
Начало на часа Край на часа Междучасие
I
8.00 ч.
8.40 ч. 10 мин.
II
 8.50 ч.
9.30 ч. 10 мин
III
9.40 ч.
10.20 ч. 20 мин
IV
10.40 ч.
11.20 ч. 10 мин.
V
11.30 ч.
12.10 ч. 10 мин
VI
12.20 ч.
13.00 ч. 10 мин
                                              ГЦОУД –  III и IV клас
Разписание
Час Междучасие
Обяд и отдих
13.15 ч. – 13.50 ч.
10 мин
Активен отдих и физическа активност
14.00 ч. – 14.40 ч. 10 мин
Самоподготовка
14.50 ч. – 15.30 ч. 10 мин
Самоподготовка
15.40 ч. – 16.20 ч. 10 мин
Занимания по интереси
16.30 ч. – 17.10 ч. 10 мин
Занимания по интереси
17.20 ч. – 18.00 ч.
                                                      V  -  VII  клас
Учебни часове
Начало на часа Край на часа Междучасие
I
7.50 ч.
8.30 ч. 10 мин
II
8.40 ч.
9.20 ч. 10 мин
III
9.30 ч.
10.10 ч. 20 мин
IV
10.30 ч.
11.10 ч. 10 мин
V
11.20 ч.
12.00 ч. 10 мин
VI
12.10 ч.
12.50 ч. 10 мин
VII
 13.00 ч.       13.40 ч.