Дневен режим

 


съгласно Заповед №РД10-2868-870/14.09.2023г. на директора на 33.ОУ
Съобразено  със заповед 01-435/09.09.2022г. на Министерство на здравеопазването


2023/2024г.


Дневен режим - свали документа ТУК

ПГУ

I
Прием. Занимание по интереси
7:30 - 8:00
II
Сутрешна гимнастика
8:00-8:20
III
Сутрешна закуска
8:25- 8:50
IV
Основни форми. Педагогическа ситуация
9:00  - 9:25
V
Отдих
9:25 - 9:45
VI
Основни форми. Педагогическа ситуация 9:45- 10:10
VII
Междинна закуска
10:10 - 10:40
VIII
Основни форми. Педагогическа ситуация 10:10 - 11:05


IX
Игри ,разходки, развлечения 11:05 -12:15
X Обяд
12:15 -13:00

XI Следобедна почивка. Тихи игри или следобеден сън.
13:00 - 15:00
XII Следобедна закуска 15:10 - 15:30
XIII Допълнителни форми. Педагогическа ситуация 15:30 - 15:50

Допълнителни форми. Педагогическа ситуация 15:50 - 16:20

Игри ,разходки, развлечени. Издаване на деца 16:20 - 17:30


     I и II клас

Учебни часове
Начало на часа
Край на часа
Междучасие
I
8:00 ч.
8:35 ч 15 мин.
II
8:50 ч.
9:25 ч. 15 мин.
III
9:40 ч.
10:15 ч. 25 мин.
VI
10:40 ч.
11:15 ч. 15 мин.
V
11:30 ч.
12:05 ч.
            ГЦОУД –  I и II клас
Разписание
Час Междучасие
Обяд и отдих
12.20 ч. -12.55 ч.
15мин
Активен отдих и физическа активност
13.10 ч. - 13.45 ч. 15мин
Самоподготовка
14.00 ч. – 14.35 ч
15мин
Самоподготовка
14.55 ч. – 15.30 ч. 20мин.
Занимания по интереси
15.50 ч. – 16.25 ч. 15мин
Занимания по интереси
16.45 ч. – 17.20 ч. 10мин
Свободни занимания и предаване на децата
17.30 ч. – 18.00 ч.


  III и IV клас
Учебни часове
Начало на часа Край на часа Междучасие
I
8.00 ч.
8.40 ч. 10 мин.
II
 8.50 ч.
9.30 ч. 10 мин
III
9.40 ч.
10.20 ч. 20 мин
IV
10.40 ч.
11.20 ч. 10 мин.
V
11.30 ч.
12.10 ч. 10 мин
VI
12.20 ч.
13.00 ч. 10 мин
                                              ГЦОУД –  III и IV клас
Разписание
Час Междучасие
Обяд и отдих
13.15 ч. – 13.50 ч.
10 мин
Активен отдих и физическа активност
14.00 ч. – 14.40 ч. 10 мин
Самоподготовка
14.50 ч. – 15.30 ч. 10 мин
Самоподготовка
15.40 ч. – 16.20 ч. 10 мин
Занимания по интереси
16.30 ч. – 17.10 ч. 10 мин
Занимания по интереси
17.20 ч. – 18.00 ч.

      V  -  VII  клас

Учебни часове
Начало на часа Край на часа Междучасие
I
8.00 ч.
8.40 ч. 10 мин
II
8.50 ч.
9.30 ч. 10 мин
III
9.40 ч.
10.20 ч. 20 мин
IV
10.40 ч.
11.20 ч. 10 мин
V
11.30 ч.
12.10 ч. 10 мин
VI
12.20 ч.
13.00 ч. 10 мин
VII
 13.10 ч.       13.50 ч.