Бюджет

Отчет за първо тримесечие  2024 г. виж ТУК

Отчет за м. Март 2023г. Изтегли

Отчет за м. Юни 2023г.  Изтегли

Отчет към месец Септември  2023г. Изтегли

Отчет към месец Декември  2023г. Изтегли

Бюджет 2022г.    

Отчет на 1-во тримесечие 2022г. Изтегли

Отчет за 2 -ро тримесечие 2022г. Изтегли

Отчет за 3 -ро тримесечие 2022г.  

Отчет за бюджета 2022г.                 Изтегли

Отчет ИБС 2022г.                            Изтегли

Бюджет 2021г.     Изтегли тук

Отчет на 1-во тримесечие 2021г. Изтегли тук

Отчет за 2 -ро тримесечие 2021г. Изтегли тук

Отчет за 3 -ро тримесечие 2021г. Изтегли тук

Отчет за 4 -то тримесечие 2021г. Изтегли тук

   Бюджет 2020г. 

Отчет към 31.03.2020г.   Изтегли ТУК

Отчет към 30.06 2020г.  Изтегли ТУК

Отчет към 30.09.2020г.  Изтегли ТУК