Клубове по интереси

  за учениците на 33ОУ за учебната 2023 / 2024г.


Нашите клубове  

• Забавна математика   
• Можещи ръчички   
• Математика за всеки   

• Ние творим   
• Основи на програмирането   
• Езикова работилница   
• Младите математици   
• Занимателна математика   
• Магията на математиката   
• Предизвикателството НВО   
• Пъстър хоровод   
• Познавам и обичам моя роден край   
• Модерен балет „Фантазия“   
• Математическа вселена