Клубове по интереси

Безплатни за учениците на 33ОУ с предварително записване


Odoo • Image and Text

Клуб "Занимателна математика"
Петък 16,00- 17,20ч. в стая 209 

Клуба е насочен към потребността на  мотивираните ученици да изучават по-обстойно математиката,  да развива тматематическите си способности и да се подготвят за състезания, турнири, олимпиади и други изяви със състезателен характер. Това е един от любимите начини на децата да експериментират, да откриват нови неща и да се насладят научението чрез игра.Децата в групата са от трети клас. Децата се записват в началото на годината чрез подаване на заявление от родител и е безплатно за учениците.
 За повече информация:

Йоланта Георгиева  0888336559

Клуб "Езикова работилница"
Вторник и четвъртък 14,00-18,00  
Онлайн - Тиймс
Стартира в началото на учебната година след предварително проучване за интересите на всички седмокласници в нашето училище. Работим по различни проблеми. свързани с езика и литературата, надграждаме изученото в клас, развиваме социални умения, езикови, литературни, социокултурни, дигитални, комуникативни компетентности, забавляваме се.Особено ценни са възможностите за работа в неформална среда, контактите на децата помежду си и с мен, срещите на ученици от различни паралелки.Тази учебна година работим изцяло в електронна среда. Списъкът с постоянните членове на клуба е фиксиран. Заниманията са безплатни за учениците. При сформирането на клуба се подава заявление за участие от родител.
За повече информация: Валя Еброхимхел

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Клуб "Пчелички"

Вторник 14,00-15,00ч в класна стая 315

Организират в началото на годината, местата са ограничени, защото компютърния кабинет разполага само с 15 компютъра. Клубът е с ученици от 3 клас.Децата се записват в началото на уч.година.Записването става след подадено заявление от родител.

За повече информация : Милена Димитрова


Бадминтон

 
понеделник и сряда 17,30-19,00ч.

Бадминтон Клуб ВИАС  е създаден 1982г., Провеждат се тренировки в три зали:
 В 33 СОУ за деца до 18г., в зала ВИАС за студенти и в зала „София” за високо спортно майсторство/национални състезатели/. Целите на клуба са развитие на спорта БАДМИНТОН, утвърждаване и развиване на физическата култура, създаване на необходимите условия за практикуване и изяви в сферата на бадминтона.

За повече информация: 0884722510

Odoo • Text and Image

Още от нашите клубове

Клуб „Магията на математиката“ - ръководител - Стилиян Илиев

Клуб „Математически таланти“ - ръководител - Васил Гимишев

Клуб „Математиката и физиката“ - ръководител - Бранимир Такиев

Клуб „С химия и биология към върха“ - ръководител - Златка Стефанова

 Клуб „Ателие по английски правопис“ - ръководител - Анна Аспарухова - Тодорова

Клуб „Пчеличка“ - ръководител - Велислава Николова

Клуб „Оригами“ - ръководител - Стефан Димитров

Клуб „Ние творим“ - ръководител - Красимира Димитрова

Клуб „Можещи ръчички“ - ръководител Валентина Митева

Клуб „Аз плувам“ - ръководител - Радостина Желева

Клуб „Водни емоции“ - ръководител - Георги Панов

Клуб „Приказници“ - ръководител - Валя Еброхимхел