Прием първи клас

2023/2024г.

Odoo • Image and Text

Свободни места

 I клас - 6 места
II клас - 11 места
III клас - 9 места
IV клас - няма свободни места


33.ОУ „Санкт Петербург“ е училище с традиции в подготовката на добре образовани млади хора, успяващи да се реализират успешно в различни сфери на съвременния динамично развиващ се свят. Стъпили на добрите практики и иновативните интерактивните методи на организация на училищните дейности, ръководството и учителите осигуряват спокойна и творческа атмосфера за обучение и възпитание на учениците. Родители, учители и ученици са обединени от общата цел - развитие и реализиране потенциала на всяко дете.


Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

 
 

  ДО
РОДИТЕЛИТЕ НА
БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява
по електронен път на адрес https://kg.sofia.bg. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в подготвителна група и в първи клас.
33. ОУ „Санкт Петербург“ обявява:
1. 23 МЕСТА ЗА 5 ГОДИШНИ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
2. 46 МЕСТА ЗА 6 ГОДИШНИ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
2. 88 МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН


II. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ И КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
Отваряне на системата за кандидатстване - 24.04.2023 г.
I класиране 05.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на I класиране - 06.06.2023 г. – 15.06.2023 г.
II класиране - 16.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на II класиране - 19.06.2023 г. – 22.06.2023 г.
III класиране - 23.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на III класиране - 26.06.2023 г. – 27.06.2023 г.
IV класиране - 28.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на IV класиране - 29.06.2023 г. – 30.06.2023 г.
Период без класирания – 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г.
Текущо класиране – 01.09.2023 г.
Записване на приетите на текущо класиране 04.09.2023 г.
Текущо класиране – 05.09.2023 г.
Записване на приетите на текущо класиране 06.09.2023 г. – 07.09.2023 г.


За информация тел: 0893 630 636 от 8.00-17.00 ч или заповядайте в нашето училище.
Всяка нова информация ще бъде достъпна на нашата електронна страница https://33-ou.com/
в рубриката „Новини“, „Прием“, както и нашата фейсбук страница.
 


График за дейностите по прием на ученици в  1ви клас


за 2023/2024г. 

Клип ИСОДЗ - виж ТУК


СРОК

ДЕЙНОСТ


Свободните места се обявяват на сайта на училището.

Регистрация и кандидатстване

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). Подготовка за 1во класиране на учебната 2023/2024г.

Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2023/2024г.

Записване на ученици приети на първо класиране за учебната 2023/2024г.

Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на първо класиране.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). 

Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2023/2024г.

Записване на ученици приети на второ класиране за учебната 2023/2024г.
Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на второ класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2023/2024г.

Записване на ученици приети на трето класиране за учебната 2023/2024г.

Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на трето класиран.Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

Публикуване на резултати от четвъртото класиране на учебната 2023/2024г.

 Записване на ученици приети на четвърто класиране за учебната 2023/2024г.

Период без класирания. Актуализацията на профилите .

Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2023/2024г.

Записване на ученици приети на първо текущо класиране за учебната 2023/2024г.

Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на първо   класиране. Актуализацията на профилите .

Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2023/2024г.

Записване на ученици приети на второ текущо класиране за учебната 2023/2024г.


    

Архив

Клип ИСОДЗ - виж ТУК


Прием първи клас

2022/2023г.

33.ОУ „Санкт Петербург“ е училище с традиции в подготовката на добре образовани млади хора, успяващи да се реализират успешно в различни сфери на съвременния динамично развиващ се свят. Стъпили на добрите практики и иновативните интерактивните методи на организация на училищните дейности, ръководството и учителите осигуряват спокойна и творческа атмосфера за обучение и възпитание на учениците. Родители, учители и ученици са обединени от общата цел - развитие и реализиране потенциала на всяко дете.


 
 
Odoo • Image and Text

Odoo • Image and Text

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, 

Каним Ви заедно с вашето дете в нашите Дни на отворените врати, когато ще можете да разгледате  33 основно училище. Заповядайте на:
•    На 15.04.2022 от 10:00 до12:00 ч. на открити уроци в първи клас.
•    На 16.04.2022 от 09:00 ч. на открит урок по плуване.


 
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text


                                        СВОБОДНИ МЕСТА 
         за прием на ученици 33ОУ „Санкт Петербург‘‘

                                за учебанта 2022/2023г.График за дейностите по прием на ученици в  1ви клас


за 2022/ 2023г


СРОК

ДЕЙНОСТ

24.06.2022г. (17,00ч.) Свободните места се обявяват на сайта на училището.
От 26.04.2022г. до  05.06.2022г.  вкл. (до 18,00ч.) Регистрация и кандидатстване
05.06.2022г. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). Подготовка за 1во класиране на учебната 2021/2022г.
06.06.2022г.(10,00ч.) Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2021/2022г.
От 06.06.2022г.(12,00ч.) до 10.06.2022г.(17,00ч.) Записване на ученици приети на първо класиране за учебната 2021/2022г.
10.06.2022г.(17,00ч.) Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на първо класиране.
10.06.2022г.(17,00ч.) Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). 
20.06.2022г.(10,00ч.) Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2021/2022г.
От 20.06.2022г. (12,00ч.) до 24.06.2022г. (17,00ч.) Записване на ученици приети на второ класиране за учебната 2021/2022г.24.06.2022г. (17,00ч.) Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на второ класиране.
27.06.2022г.(10,00ч.) Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2021/2022г.
От 27.06.2022г. (12,00ч.) до 01.07.2022г. (17,00ч.) Записване на ученици приети на трето класиране за учебната 2021/2022г.
01.07.2022г. (17,00ч.) Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на трето класиране
04.07.2022г. (10,00ч.) Период без класирания. Актуализацията на профилите
От 04.07.2022г. (12,00ч.) до 06.07.2022г. (17,00ч.) Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). Подготовка за 1во класиране на учебната 2021/2022г.
От 06.07.2022г.  до 01.09.2022г. Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2021/2022г.
01.09.2022г. Записване на ученици приети на първо текущо класиране за учебната 2021/2022г.
05.09.2022г. (17,00ч.) Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на първо   класиране.
07.09.2022г. (17,00ч.) Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната
2021/2022г.
От 08.09.2022г. до 09.09.2022г. (17,00ч.) Записване на ученици приети на второ текущо класиране за учебната 2022/2023г.

Изтегли заповед и  графика от ТУК

    

Клип ИСОДЗ - виж ТУК

Анкета 1клас - Виж ТУК


Odoo • A picture with a caption
 


                                        СВОБОДНИ МЕСТА 
         за прием на ученици 33ОУ „Санкт Петербург‘‘

                                за учебанта 2021/2022г.КЛАС
БРОЙ МЕСТА
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Iа  клас
Iб  клас
Iв  клас
Iг  клас
3
2
2
0
 Математика, Плуване
БЕЛ, Хореография
БЕЛ, ЧЕ, Плуване
БЕЛ, ЧЕ, Плуване
IIа  клас
IIб  клас
IIв  клас
0
0
0
БЕЛ , Математика , Плуване
БЕЛ , Математика , Плуване
БЕЛ , Математика , Плуване
IIIа  клас
IIIб  клас
IIIв  клас
IIIг  клас
0
1
3
2
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
IVа  клас
IVб  клас
IVв  клас
IVг  клас
3
2
2
2
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
Vа  клас
Vб  клас
Vв  клас
Vг  клас
3
4
4
4
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“
„Изкуства“
VIа  клас
VIб  клас
VIв  клас
VIг  клас
4
4
5
3
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“
VIIа  клас
VIIб  клас
VIIв  клас
VIIг  клас
2
3
5
0
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“

Уважаеми родители,

Записването на приетите първокласници в 33.ОУ ще бъде от 8:00 ч. до 18:00 ч. в периода 7 юни  /понеделник/ до 11 юни /петък до 17:00 ч./ в стая №100.

Необходими документи:

1. Удостоверение за раждане на детето /копие/;

2. Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/;

3. Заявление за изучаване на ИУЧ, ФУЧ-Хореография, за целодневна организация на учебния ден, както и за избор на класен ръководител (предоставя се от училището и се попълва на място за тези, които нямат вече попълнено).


Столична община

33. ОУ "Санкт Петербург"

Списък класирани на 04.06.2021 за прием в първи клас

КЛАСИРАНЕ НА 04.06.2021


Списък класирани на 04.06.2021


1.

МИМ

14010573

Първа група

Доп. точки: 14.0


2.

НИМ

14010574

Първа група

Доп. точки: 14.0


3.

ФВВ

14005139

Първа група

Доп. точки: 10.0


4.

АИМ

14000004

Първа група

Доп. точки: 5.0


5.

АИМ

14000005

Първа група

Доп. точки: 5.0


6.

ГБС

14006571

Първа група

Доп. точки: 5.0


7.

ЕДЦ

14000986

Първа група

Доп. точки: 5.0


8.

ПНД

14006447

Първа група

Доп. точки: 5.0


9.

СИГ

14000130

Първа група

Доп. точки: 5.0


10.

ААА

14009081

Първа група

Доп. точки: 0.0


11.

ААС

14004266

Първа група

Доп. точки: 0.0


12.

АБС

14004388

Първа група

Доп. точки: 0.0


13.

АДИ

14005942

Първа група

Доп. точки: 0.0


14.

АПГ

14002693

Първа група

Доп. точки: 0.0


15.

БАИ

14008683

Първа група

Доп. точки: 0.0


16.

ББР

14005386

Първа група

Доп. точки: 0.0


17.

ВВС

14012893

Първа група

Доп. точки: 0.0


18.

ВЕВ

14000368

Първа група

Доп. точки: 0.0


19.

ВИМ

14009998

Първа група

Доп. точки: 0.0


20.

ВОГ

14002543

Първа група

Доп. точки: 0.0


21.

ГХМ

14003887

Първа група

Доп. точки: 0.0


22.

ДКП

14005279

Първа група

Доп. точки: 0.0


23.

ЕГА

14012033

Първа група

Доп. точки: 0.0


24.

ИМВ

14008416

Първа група

Доп. точки: 0.0


25.

ИРС

14000672

Първа група

Доп. точки: 0.0


26.

ЙВВ

14012841

Първа група

Доп. точки: 0.0


27.

ЙИН

14000074

Първа група

Доп. точки: 0.0


28.

ЙТМ

14004670

Първа група

Доп. точки: 0.0


29.

КМЩ

14006616

Първа група

Доп. точки: 0.0


30.

ЛВК

14000835

Първа група

Доп. точки: 0.0


31.

ЛТБ

15003817

Първа група

Доп. точки: 0.0


32.

МИК

14002631

Първа група

Доп. точки: 0.0


33.

ММЦ

14004688

Първа група

Доп. точки: 0.0


34.

НДГ

14000303

Първа група

Доп. точки: 0.0


35.

НДИ

14004868

Първа група

Доп. точки: 0.0


36.

НДМ

14004676

Първа група

Доп. точки: 0.0


37.

ННП

14013214

Първа група

Доп. точки: 0.0


38.

ННС

14005388

Първа група

Доп. точки: 0.0


39.

РВБ

14004132

Първа група

Доп. точки: 0.0


40.

РВТ

14008728

Първа група

Доп. точки: 0.0


41.

РКМ

14009434

Първа група

Доп. точки: 0.0


42.

РПС

14000437

Първа група

Доп. точки: 0.0


43.

РРВ

14004117

Първа група

Доп. точки: 0.0


44.

СВК

14005686

Първа група

Доп. точки: 0.0


45.

СВС

14011018

Първа група

Доп. точки: 0.0


46.

СДБ

14009447

Първа група

Доп. точки: 0.0


47.

СДЧ

14000626

Първа група

Доп. точки: 0.0


48.

СИП

14008150

Първа група

Доп. точки: 0.0


49.

ХЛП

14004449

Първа група

Доп. точки: 0.0


50.

ЦГТ

14010796

Първа група

Доп. точки: 0.0


51.

ЮВД

14000063

Първа група

Доп. точки: 0.0


52.

ЕСС

14012446

Втора група

Доп. точки: 0.0


53.

ЛИП

14009722

Втора група

Доп. точки: 0.0


54.

МКР

14009290

Втора група

Доп. точки: 0.0


55.

МНБ

14008807

Втора група

Доп. точки: 0.0


56.

НДК

14003629

Втора група

Доп. точки: 0.0


57.

РИП

15009513

Втора група

Доп. точки: 0.0


58.

СКР

14003435

Втора група

Доп. точки: 0.0


59.

АМА

14005564

Трета група

Доп. точки: 5.0


60.

НИА

14009193

Трета група

Доп. точки: 0.0


61.

ТСА

14010809

Четвърта група

Доп. точки: 10.0


62.

АББ

14013004

Четвърта група

Доп. точки: 9.0


63.

НГТ

14004262

Четвърта група

Доп. точки: 9.0


64.

АВТ

14006379

Четвърта група

Доп. точки: 6.0


65.

ААА

14003789

Четвърта група

Доп. точки: 5.0


66.

БИИ

14008147

Четвърта група

Доп. точки: 5.0


67.

ДНЖ

14009072

Четвърта група

Доп. точки: 5.0


68.

ДНЦ

14008277

Четвърта група

Доп. точки: 5.0


69.

МСД

14010708

Четвърта група

Доп. точки: 5.0


70.

АНЯ

14013295

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


71.

ДКМ

14012612

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


72.

ДТМ

14011255

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


73.

ЕВМ

14000249

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


74.

ИНД

14001258

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


75.

ЛТТ

14008589

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


76.

МГП

14004448

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


77.

НТК

14007317

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


78.

НХК

14005515

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


79.

ПНТ

14010134

Четвърта група

Доп. точки: 0.0


80.

САМ

14011030

Четвърта група

Доп. точки: 0.0                                Срокът за записване на класираните е

                                от 07.06.2021 до 17.00 ч. на 11.06.2021 г.

График за дейностите по прием на ученици в  1ви клас


за 2021/ 2022г


СРОК

ДЕЙНОСТ

19.04.2021
Свободните места се обявяват на сайта на училището.
19.04.2021- 28.05.2021 (до 18. - включително) Регистрация и кандидатстване
28.05.2021 в  18ч.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). Подготовка за 1во класиране на учебната 2021/2022г.
04.06.2021
Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2021/2022г.
От 07.06.2021 до 11.06.2021г. до 17ч
Записване на ученици приети на първо класиране за учебната 2021/2022г.
11.06.2021г.   17ч
Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на първо класиране.
11.06.2021г.   18ч Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). 
12.06.2021г. Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2021/2022г.
От 14.06.2021 до 18.06.2021г. до 17ч Записване на ученици приети на второ класиране за учебната 2021/2022г.18.06.2021г.    Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на второ класиране.
19.06.2021г.    Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2021/2022г.
От 21.06.2021 до 25.06.2021г. до 17ч Записване на ученици приети на трето класиране за учебната 2021/2022г.
25.06.2021г  17ч Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на трето класиране
От 26.06.2021 до 26.08.2021г Период без класирания. Актуализацията на профилите
27.08.2021г    18ч Край на актуализацията на профилите (заключване на системата). Подготовка за 1во класиране на учебната 2021/2022г.
28.08.2021г Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2021/2022г.
От 30.08.2021 до 03.09.2021г   до 17ч Записване на ученици приети на първо текущо класиране за учебната 2021/2022г.
03.09.2021г   17ч Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца  на първо   класиране.
04.09.2021г   Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2021/2022г.


Виртуална родителска среща.


Уважаеми родители,


На 16 април 2021 година (петък) от 18:30 часа в платформата ZOOM ще се проведе онлайн родителска среща за бъдещите:

  • Подготвителна група

  • Първи клас

Ще получите следната информация :  • Избираемите учебни часове

  • Представяне на екипа на 33. ОУ „Санкт Петербург“

  • Електронна платформа за подаване на документи за учебната 2021/2022 г.

  • Дневни режими

  • Разни


За целта е нужно да попълните формуляр за регистрация  Гугъл формуляр :

https :// docs . google . com / forms / d /1 NQxZwDfpdGss - q 42 H 3 nhqEF 3 JVEATSr 22 zWvt 75 VB 9 A / edit

 

    

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2020/2021г.

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки, изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях.
Това са:
– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за настоящ адрес
– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
– Удостоверение за раждане на детето

Родителите могат да изтеглят и попълнят заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща. По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages  и на интернет страниците на районните администрации.

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

„НИЕ УЧИМ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ И  ГИ МОТИВИРАМЕ ДА СЛЕДВАТ МЕЧТИТЕ СИ!”

Уважаеми родители  на бъдещите ученици в първи клас през учебната 2020-2021 година, през тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете.

За да Ви помогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната предварителна информация:

ПЪРВИ  КЛАС    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2020/ 2021 – I клас:

РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ЗАПИСВАНЕ

Децата, кандидатстващи  за  прием  в  първи  клас  в  общинските  училища  на територията на град София, се регистрират в избраното училище .

Процедурата по подаване на заявленията за участие в класиране стартира след утвърждаване на училищния план-прием .

Родителите (настойниците) подават заявление на хартиен носител в училището за участие в класиране по образец.

Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

ПРИЕМ В 1ви клас 2020/ 2021

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 1ви клас в   33 ОУ "Санкт Петербург" гр. София,  за учебната 2020/2021 г.

Приемът и записването на ученици в І-ви клас в  33 ОУ "Санкт Петербург" за учебната 2020/2021г. се организира при спазване разпоредбите на нормативната уредба на МОН (ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).

Съгласно чл.8, ал.2 и ал.3 от ЗПУО :

Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

За учебната 2020/2021 год. обучението в първи клас в училището ще бъде организирано

при целодневен режим на обучение, утвърден от педагогическия съвет, след съгласуване с Обществения съвет на към училището