Класни и контролни работи

  IIри срок 2023/2024г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ВТОРИ СРОК 2023-2024 ГОДИНА - ПЕТИ КЛАС

Учебен предмет

Вид на писменото изпитване

дати

БЕЛ

Контролна работа


25.2.2024

 

Контролна работа

23.2.2024

24.3.2024

26.2.2024

Контролна работа

17.4.2024

10.5.2024

16.4.2024

БЕЛ- ИУЧ

 

 

30.4.2024

Класна работа

14.5.2024

7.6.2024

5.6.2024

 

АЕ

Контролна работа

22.2.2024

22.2.2024

22.2.2024

Контролна работа

21.3.2024

21.3.2024

21.4.2024

Контролна работа

9.5.2024

9.5.2024

9.5.2024

Изходно равнище

6.6.2024

6.6.2024

6.6.2024

 

МАТЕМАТИКА

Контролна работа

15.2.2024

15.2.2024

15.2.2024

Контролна работа

14.3.2024

14.3.2024

15.3.2024

Контролна работа

10.4.2024

10.4.2024

10.4.2024

Контролна работа

23.4.2024

23.4.2024

23.4.2024

Класна работа

27.5.2024

27.5.2024

27.5.2024

Изходно равнище

11.6.2024

11.6.2024

11.6.2024

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Тест

11.3.2024

11.3.2024

11.3.2024

Тест

13.5.2024

13.5.2024

13.5.2024

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тест

12.3.2024

12.3.2024

12.3.2024

Тест

14.5.2024

14.5.2024

14.5.2024

изходно равнище

4.6.2024

4.6.2024

4.6.2024

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

контролна работа

12.2.2024

21.2.2024

21.2.2024

контролна работа

15.4.2024

8.5.2024

8.5.2024

изходно равнище

3.6.2024

6.6.2024

6.6.2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ВТОРИ СРОК 2023-2024 ГОДИНА - ШЕСТИ КЛАС

Учебен предмет

Вид на писменото изпитване

 

БЕЛ

Контролна работа

13.2.2024

12.2.2024

12.2.2024

Контролна работа

17.4.2024

17.4.2024

17.4.2024

БЕЛ- ИУЧ

 

 

23.4.2024

Класна работа

31.5.2024

27.5.2024

31.5.2024

 

АЕ

Контролна работа

16.2.2024

16.2.2024

16.2.2024

Контролна работа

18.3.2024

18.3.2024

18.3.2024

Изходно равнище

17.5.2024

17.5.2024

17.5.2024

 

МАТЕМАТИКА

Контролна работа

22.2.2024

22.2.2024

22.2.2024

Контролна работа

20.3.2024

20.3.2024

20.3.2024

Контролна работа

25.4.2024

25.4.2024

25.4.2024

Математика - ИУЧ

14.3.2024


14.3.2024

Класна работа

23.5.2024

23.5.2024

23.5.2024

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Тест

26.3.2024

26.3.2024

26.3.2024

Тест

30.5.2024

30.5.2024

30.5.2024

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тест

12.2.2024

12.2.2024

12.2.2024

Тест

18.4.2024

18.4.2024

18.4.2024

изходно равнище

4.6.2024

4.6.2024

4.6.2024

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

контролна работа

28.2.2024

29.2.2024

28.2.2024

контролна работа

22.5.2024

23.5.2024

22.5.2024

изходно равнище

6.6.2024

6.6.2024

7.6.2024

Учебен предмет

Вид на писменото изпитване

 

БЕЛ

Контролна работа

21.2.2024

20.2.2024

23.2.2024

Контролна работа

20.3.2024

19.3.2024

22.3.2024

Контролна работа

24.4.2024

23.4.2024

26.4.2024

Класна работа

5.6.2024

4.6.2024

7.6.2024

БЕЛ- ИУЧ

14.5.2024

14.5.2024

14.5.2024

 

АЕ

Контролна работа

19.2.2024

19.2.2024

19.2.2024

Контролна работа

22.3.2024

22.3.2024

22.3.2024

Контролна работа

19.4.2024

19.4.2024

19.4.2024

 

 

Контролна работа

15.2.2024

15.2.2024

15.2.2024

Контролна работа

21.3.2024

21.3.2024

21.3.2024

Контролна работа

25.4.2024

25.4.2024

25.4.2024

Математика - ИУЧ

15.3.2024

13.3.2024

12.3.2024

Класна работа

30.5.2024

30.5.2024

30.5.2024

Изходно равнище

24.6.2024

24.6.2024

24.6.2024

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Тест

26.3.2024

26.3.2024

27.3.2024

Тест

11.6.2024

11.6.2024

12.6.2024

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тест

19.3.2024

19.3.2024

20.3.2024

Тест

11.6.2024

11.6.2024

12.6.2024

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

контролна работа

26.2.2024

26.2.2024

27.2.2024

контролна работа

20.5.2024

20.5.2024

20.5.2024

изходно равнище

17.6.2024

17.6.2024

18.6.2024

 

ХООС

контролна работа

29.2.2024

29.2.2024

30.2.2024

контролна работа

24.4.2024

24.4.2024

25.4.2024

изходно равнище

5.6.2024

5.6.2024

6.6.2024

 

БЗО

контролна работа

23.2.2024

23.2.2024

23.2.2024

контролна работа

19.4.2024

19.4.2024

19.4.2024

изходно равнище

7.6.2024

7.6.2024

7.6.2024