Дистанционно обучение

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В 33 OУ . „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“ ОТ 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.


Уважаеми родители,
От 27 ноември 2020 г. сме на обучение в електронна среда от разстояние с учениците от 33 OУ. Oбучението ще се осъществява в електронна среда чрез създадени виртуални класни стаи в платформата на Microsoft - Teams. Учениците имат личен акаунт (изпратени

са им чрез класните им ръководители) .

Графика на учебния процес ще се осъществява от 09:00 до 13:30 ч. за начален етап и 09:00 до 13:40 ч. за прогимназиален етап

при спазване на седмичното разписание за деня. (или във време, уточнено с вас от класните ръководители ).

Учебният час ще бъде с продължителност 20 минути за учениците от I – IVклас и 30 минути за учениците от V – VII клас.

Ученикът има ангажимент в този часови интервал да бъде в онлайн пространството, да следи получените задания и да

спазва поставените срокове.

Учителите използват времето за провеждане на часове в електронна среда от разстояние и даване на обратна връзка.

 Спазва се разписанието от часовете за деня. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка. Всичко това съобразено с възрастовите особености. Часовете за самоподготовка в ЦДО - начален етап ще се провеждат по график.  Групите за целодневна организация на учебния ден ще използват възможностите на електронния дневник Школо за обмен на домашни работи и платформата Teams за консултации на живо в рамките на 1 час дневно.

В часовете, провеждани в електронна среда от разстояние ще бъдат отразявани отсъствия, личната дисциплина и  отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък


1

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

Консултации

2

16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

Обратна връзка от ученицитеЧас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

9:00 – 9:20

9:00 – 9:20

9:00 – 9:20

9:00 – 9:20

9:00 – 9:20

2

9:40 – 10:00

9:40 – 10:00

9:40 – 10:00

9:40 – 10:00

9:40 – 10:00

3

10:20 – 10:40

10:20 – 10:40

10:20 – 10:40

10:20 – 10:40

10:20 – 10:40

4

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

5

11:50 – 12:10

11:50 – 12:10

11:50 – 12:10

11:50 – 12:10

11:50 – 12:10

6

12:30 – 13:50

12:30 – 13:50

12:30 – 13:50

12:30 – 13:50

12:30 – 13:50

7

13:10 – 13:30

13:10 – 13:30

13:10 – 13:30

13:10 – 13:30

13:10 – 13:30

   

 Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

9:00 – 9:30

9:00 – 9:30

9:00 – 9:30

9:00 – 9:30

9:00 – 9:30

2

9:40 – 10:10

9:40 – 10:10

9:40 – 10:10

9:40 – 10:10

9:40 – 10:10

3

10:20 – 10:50

10:20 – 10:50

10:20 – 10:50

10:20 – 10:50

10:20 – 10:50

4

11:10 – 11:40

11:10 – 11:40

11:10 – 11:40

11:10 – 11:40

11:10 – 11:40

5

11:50 – 12:20

11:50 – 12:20

11:50 – 12:20

11:50 – 12:20

11:50 – 12:20

6

12:30 – 13:00

12:30 – 13:00

12:30 – 13:00

12:30 – 13:00

12:30 – 13:00

7

13:10 – 13:40

13:10 – 13:40

13:10 – 13:40

13:10 – 13:40

13:10 – 13:40Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък


1

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

КонсултацииЧас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък


1

14:30 -15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

Консулт

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук 

Организация ОРЕС

Изтегли ТУК

Заповед ОРЕС ЦДО

Изтегли ТУК

Заповед дневен режим и програма ОРЕС

Изтегли ТУК

 Дневен режим  ОРЕС

Изтегли ТУК

Заповед ОРЕС 1-7кл

Изтегли ТУК

Програма ОРЕС 1-7кл

Изтегли ТУК