Разпределиние на класните стаи за учебната

2021 / 2022г.

1А клас  - 108стая
кл.ръководител Валя Атанасова
1Б клас  - 107стая
кл.ръководител Елисавета Стефанова
1В клас  - 106стая кл.ръководител Мария Щилянова
1Г клас  - 107стая кл.ръководител Галина Карамфилова
2А клас  - 201стая
кл.ръководител Мила Ханджиева
2Б клас  - 206 стая   кл.ръководител Валентина Иванова
2В клас  - 203 стая кл.ръководител Гита Влахова
3А клас  - 201 стая
кл.ръководител Даниела Василева
3Б клас  - 206 стая кл.ръководител Стефан Димитров
3В клас  - 205 стая
кл. ръководител Светла Иванова
кл.ръководител Йоланта Георгиева
3Г клас  - 210 стая
кл.ръководител Соня Пенчева
4А клас  - 220 стая кл.ръководител Красимира Тодорова
4Б клас  - 218 стая кл.ръководител Джейлан Бойчева
4В клас  - 209 стая кл.ръководител Йоланта Георгиева
4Г клас  - 212 стая
кл.ръководител Милена Димитров
5А клас  - 404 стая кл.ръководител Анна Тодорова  
5Б клас  - 403 стая   кл.ръководител Георги Панов
5В клас  - 410 стая кл.ръководител Бранимир Такиев
5Г клас  - 414 стая кл.ръководител Валя Еброхимхел
6А клас  - 307 стая кл.ръководител Златка Стефанова
6Б клас  - 301 стая кл.ръководител Велислава Николова
6В клас  - 306 стая кл.ръководител Славина Стоянова
6Г клас  - 305 стая кл.ръководител Боян Николов
7А клас  - 320 стая кл.ръководител Елица Райчева
7Б клас  - 311 стая кл.ръководител Валентина Мирчева
7В клас  - 321 стая кл.ръководител Теодора Николова
7Г клас  - 316 стая кл.ръководител Мария Бучкова
Влизане на ученици от различни входове
Вход - Изток  5-ти,  6-ти и 7-ми класове
Вход - Централен - 2-ри, 3-ти и 4-ти класове
Вход Западен  - 1-ви клас