Разпределиние на класните стаи за учебната

2022 / 2023г.

1А клас  - 
  108стая
1Б клас  -  107стая
1В клас  -    106стая
 
2А клас  -

201стая
2Б клас  -
206 стая
2В клас  -
203 стая
2г клас –
209 стая
3А клас  -

  201 стая  кл.ръководител Мила Ханджиева
3Б клас  -
206 стая кл.ръководител Валентина Иванова
3В клас  -
205 стая   кл.ръководител Гита Влахова
4А клас  -   220 стая
4Б клас  -
  218 стая
4В клас  - 209 стая
4Г клас  - 212 стая
Валентина Вачева 
к-т математика 311 стая
Васил Гимишев
  к-т математика 305 стая
5В клас  - 410 стая
кл.ръководител Бранимир Такиев
Стилиян Илиев  к-т математика 321 стая
Калинка Ангелова -
к-т математика 304 стая
Валя Еброхимхел к-т БЕЛ 307 стая
Славина Стоянова
к-т БЕЛ 306 стая
Мария Бучкова
к-т БЕЛ 316 стая
Искра Ценкова к-т БЕЛ 212 стая
Анна Тодорова
к-т Английски език 404 стая
Велислава Николова  к-т Английски език 303 стая
Златка Стефанова  ЧП, ХООС, БЗО 406 стая
Бранимир Такиев  ЧП ФА 410 стая
Теодора Николова  ИЦ 301 стая
Боян Николов  ГИ 310 стая
Катя Капарашева  Музика 412 стая
Елица Райчева  ИИ 320 стая
Илияна Генова  ТП 110 и 118 стая
Йорданка Шопова  Хореография 123 стая
Влизане на ученици от различни входове
Вход - Изток  5-ти,  6-ти и 7-ми класове
Вход - Централен - 2-ри, 3-ти и 4-ти класове
Вход Западен  - 1-ви клас