Проект „Училище на бъдещето“ по програма „Еразъм+“

Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image

Проект „Училище на бъдещето“ по програма „Еразъм+  “2022-1-BG01-KA122-SCH-000078956"


"Крайният резултат от образованието е толерантността."

Хелън Келър

Децата на 33.ОУ "Санкт Петербург" се включиха в отбелязването на 16.11. - Международния ден на толерантността - с дискусии, рисунки, плакати, компютърни проекти, авторски текстове.


Посланието на днешния ден:


Хора на 21. век,

бъдете добри,

бъдете емоционални,

бъдете съпричастни,

бъдете толерантни,

бъдете ХОРА!"

  Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text