Първи ноември

България има своите достойни чеда, които с пламенно слово и с героични дела превръщат славата на отечеството в идеал и съдба. Свободна България е тържество на този идеал, а народът ни е издигнал в култ тяхното родолюбие и жертвеност. И е създал един прекрасен празник - 1 ноември - за да пребъдат в народната памет крепителите на българската вселена. И докато ги има нашите будни деца, тази памет ще я има!
Горди сме с нашата талантлива седмокласничка Елена Василева, която носи в себе си искрата на будителите. За тях е нейното стихотворение "Първи ноември".
Поклон, народни будители!

Odoo • Image and Text