“К. Е Ш.?” – Кой е “шефът”?

Дневният консултативен център за деца, юноши и родители стартира безплатна програма за развиване на родителската компетентност „К.Е Ш.?-Кой е шефът?“ и набира желаещи родители да се включат.Програмата ще се провежда през учебната 2023/2024 година. Местата са ограничени до 12 души.Желаещите да участват могат да се запознаят на място с организаторите на 09.10.2023 г. в 17:00 часа в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители (ДКЦДЮР) на адрес: бул. „Сливница“, бл.212 (Сточна гара).
Програмата стартира на 14.10.2023 г. и е за родители на деца от 11- до 15-годишна възраст. Провежда се една събота в месеца от 9:00 до 13:00 часа на горепосочения адрес.
Темите на програмата са:
• Проблеми и очаквания;
• Нуждите на детето от безопасност, любов и свобода;
• Промяна на гледната точка: ресурси вместо проблеми;
• Контрол: граници, разпознаване и приемане на емоциите;
• Поощряване на детето за съдействие;
• Наказания и последствия;
• Решаване на проблеми и конфликти в семейството;
• Поощряване за самостоятелност;
• „Вписване“ на детето в роли и освобождаването му от тях;
• Ефикасни поощрения и похвали.
Телефони за връзка: 02 931 12 02 или 0877 26 98 58 

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text