Изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение

за учениците от VI клас - самостоятелна форма

График за провеждане на изпитна сесия "Януари - Февруари" за учениците от VII клас самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/ 2021г. съгласно заповед номер РД10- 935-339/10.02.21г. на директора на 33 ОУ 


ГРАФИК изтегли тук