ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НВО

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII клас

Уважаеми родители и ученици в VII клас, 

В периода между 15.02. и 19.02.2021г. може да подадете заявление за явяване на национално външно оценяване по английски език (за учениците в VII клас). Изпитите са по желание на учениците и не са задължителни.
НВО по английски език ще се проведе на 17.06.2021г.

При желание да подадете заявление, може да получите бланка от заместник-директорите на училището в интервала от 9.00 до 18.30 ч. (от понеделник до петък) или да изтеглите и попълните от тук.


ЗАПОВЕД

за национално външно оценяване


 ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език