Конкурс за рисунка

"С очите си видях бедата"

Обучението по пожарна безопасност на младите хора е от особена важност както за придобиването на първоначални познания за предотвратяване на пожари, така и на способности за правилни действия при възникването им. Учениците от 1.а клас се включиха в областния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата". Крайната цел на конкурса  е приобщаване на подрастващите към идеята за ангажираност към собствената и тази на околните пожарна безопасност, създаване на гражданско самосъзнание, активност и чувство на толерантност - необходими условия за намаляване на пожарите в бъдеще и на свързаните с тях вредни последствия.
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text