НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот"

България е древна страна с богато минало

НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот"
България е древна страна с богато минало. Историята и българския национален дух се градят на основата на традициите. Запазването на традициите и народните обичаи е от първостепенно значение за запазване на народността. Народното творчество дава облика на народа. Народните традиции, народното творчество, танци и музика са характерни за всеки отделен народ.
Българските народни обичаи и традиции са много. Мартениците са характерни за България и земите, които преди години са били населявани от българи. По традиция мартеници се носят до Младенци – на 9 март или до Благовец – на 25 март. По-рядка е била навремето практиката да се носят само през първите три дни от март. Още по-ограничен е обичаят мартеници да се носят цели 40 дни или чак до жътва. Най-популярна и до ден днешен е представата, че червено-бялата мартеница се сваля, когато човек види цъфнало плодно дръвче. Свалената мартеница се връзва на цъфнала клонка, за да стане плодовито дървото. Дървото трябва да е плодно, по възможност в плодоносна възраст (да не е съвсем малко или старо, изсъхнало). В някои област мартениците се свалят, като се види лястовица, докато се чуе гукане на гълъб или кукувичето "ку-ку".
Целта на проведения съвместно с родителите интегративен урок по хореография, музика, родинознание и технологии и предприемачество  в I.а клас, свързан с предстоящия празник е запалване на онази искрица, която  ще разгори любовта към българското - култура, история, бит, традиции. Ние по-възрастните - родители, учители, баби и дядовци  сме родени и закърмени  с любовта към всичко българско и родно.  Сега на нас се пада честта и достойнството  щедро да дарим с това богатство, което имаме, нашите ученици.