Първа долекарска помощ

семинар за преподавателите на 33.ОУ

Оказването на първа долекарска помощ може да спаси живот.
Д-р Мирослав Ненков от Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на ВМА и неговата колега д-р Любомира Кънчева - специалист по анестезиология и интензивно лечение във ВМА, запознаха преподавателите в 33.ОУ "Санкт Петербург" със съвкупността от прости, но достатъчно целесъобразни и ефективни мерки, които всеки може да изпълни за спасяване живота на пострадалите в различни инциденти.
Благодарим на лекарите за отделеното време в изключително натовареното им ежедневие, за демонстрацията и подробните отговори на нашите въпроси!

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text