График на часовете

Присъствено и ОЕСР обучение

Изтеглете графика тук

ПРИСЪСТВЕНО - График на учебните занятия на учениците от 1 – 2 клас

Учебни часовеНачало на часаКрай на часаМеждучасие
1-ви
08,00
08,3508,35 – 08,5015 мин
2-ри
08,50
09,2509,25 – 09,4015 мин
3-ти
09,40
10,1510,15 – 10,4025 мин
4-ти
10,40
11,1511,15 – 11,3015 мин
5-ти
11,30
12,05

ПРИСЪСТВЕНО - График на учебните занятия на учениците от 3 – 4 клас

Учебни часовеНачало на часаКрай на часаМеждучасие
1-ви
08,00
08,4008,40 – 08,5010 мин
2-ри
08,50
09,3009,30 – 09,4010 мин
3-ти09,40
10,2010,20 – 10,4020 мин
4-ти10,40
11,2011,20 – 11,3010 мин
5-ти11,30
12,1012,10 – 12,2010 мин
6-ти
12,20
13,00

ОЕСР - График на учебните занятия на учениците от 5 – 6 клас

Учебни часовеНачало на часаКрай на часаМеждучасие
1-ви08,00
08,3008,30 – 08,5020 мин
2-ри08,50
09,2009,20 – 09,4020 мин
3-ти09,40
10,1010,10 – 10,4030 мин
4-ти10,40
11,1011,10 – 11,3020 мин
5-ти
11,30
12,0012,00 – 12,2020 мин
6-ти12,20
12,5012,50 – 13,1020 мин
7-ми
13,10
13,40

ПРИСЪСТВЕНО - График на учебните занятия на учениците от 7 клас

Учебни часове

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
1-ви08,00
08,4008,40 – 08,5010 мин
2-ри08,50
09,3009,30 – 09,4010 мин
3-ти09,40
10,2010,20 – 10,4020 мин
4-ти10,40
11,2011,20 – 11,3010 мин
5-ти11,30
12,1012,10 – 12,2010 мин
6-ти
12,20
13,0013,00 – 13,1010 мин
7-ми13,10
13,50

ПРИСЪСТВЕНО - График на часовете в ГЦОУД:


Дейности
1 клас
1 А


1.
Отдих и  физ. акт.2 часа
12,05 – 14,0012,05 – 14,0512,05 – 14,10

2.

Самоподготовка
1 час
2 час
14,00 – 14,35
14,55 – 15,30
14,05 – 14,40
15,00 – 15,35
14,10 – 14,45
15,05 – 15,40
3.
Занятия по интереси
2 часа 15,30 – 17,30
15,35 – 17,3515,40 – 17,40

Разписание на дейностите2 класМеждучасие

1.

Отдих и  физическа активност
1 час 12,05 – 12,50
2 час 13,05 – 13,50
12,50 – 13,05
13,50 – 14,05

2.

Самоподготовка
1 час 14,05 – 14,50
2 час 15,05 – 15,50
14,50 – 15,05
15,50 – 16,05
3.
Занимания по интереси1 час 16,05 – 16,50
2 час 17,05 – 17,50
16,50 – 17,05

Разписание на дейностите3 - 4 класМеждучасие

1.

Отдих и  физическа активност
1 час 12,05 – 12,45
2 час 13,00 – 13,45
12-45 – 13,00
13,45 – 14,00

2.

Самоподготовка
1 час 14,00 – 14,45
2 час 15,00 – 15,45
14,45 – 15,00
15,45 – 16,00

3.

Занимания по интереси
1 час 16,00 – 16,45
2 час 17,00 – 17,45
16,45 – 17,00

Учениците използват различни входове за достъп до училището!

Приемане на учениците:

Клас
Час
Вход
1 клас
7,30 – 7,55
Запад
2 клас
7,30 – 7,55
Централен. Ползват централно стълбище
3-4 клас
7,30 – 7,55
Централен. Ползват централно стълбище
7 клас
7,30 – 7,55
Изток. Ползват източно стълбище