Турнир по Петанк

29.09.2022г.

На 29.09.2022 г. Спортен клуб по петанк „Люлин 2015“ и ученици от 33 ОУ "Санкт Петербург" официална страница се включиха в турнир по петанк.
🤝   Целта на проекта е да покаже как спортът обединява хората, без значение от тяхната възраст и може да бъде мост между поколенията.
ℹ️    Проектът е финансиран по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text