ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 33.OУ „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“

На основание чл. 7 и чл. 8 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение № 136 от 06.04.2017 година на Столичен общински съвет, и след заявено писмено желание от страна на родителите за дейности, приети на заседание на Педагогическия съвет на 33.ОУ „Санкт Петербург“ с протокол № 12/30.06.2022 г., се обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности:
    • Английски език
    • Волейбол

ИЗТЕГЛИ  ОБЯВА ЗА КОНКУРСА

ИЗТЕГЛИ  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ