График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО)

VII клас през учебната 2021/2022 учебна

Графикна дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебната година . 

График на дейностите за организация  Вижте  ТУК Основни моменти от  дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование внеспециализирани училища за учебната 2022/2023 г.      Вижте  ТУК