Приключване на първи срок

Изтегли и прочети заповедта на  акад. Николай Денков министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД