Учебни и неучебни дни

Допълнение към заповед на министъра на образованието.

    Учебни и неучебни дни за 2020/2021 уч. година
Допълнение към заповед на министъра на образованието.
Допълнение на  графика  за учебното и неучебно време утвърден със заповед на министъра на образованието и науката
        1. Коледна и междусрочна ваканция:
    • 22.12.2020 г. - 03.01.2021 г. – КОЛЕДНА, съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
    • 03.02.2021 г. - междусрочна за VII клас, съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
    • 03.02.2021 г. - междусрочна за I—VI клас, на основание решение на Педагогическия съвет на 33 ОУ „Санкт Петербург“.
       
2. Две седмици за учениците от IV до VI клас, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, по решение на ПC, считано от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г. вкл.
    
3. Една учебна седиица за учениците от I и II клас, в която дните да са неучебни, а да се използва за проектни и/или творчески дейности, съгласно заповед на министъра на образованието и науката и решение на педагогическия съвет, считано от 01.06.2021 до 23.06.2021г.

        4. Начало на втория учебен срок:
    • 04.02.2021г.  за I –  VII клас, съгласно заповед на министъра  на образованието и науката и решение на Педагогическия съвет на 33 ОУ „Санкт Пeтepбуpr“.

       5. Край на втория учебен срок, съгласно заповед на министъра на образованието и науката/.
            23.6.2021  г. за I и II клас
            30.06.2021г. за IV - VII клас