33 ОУ Иновативно училище

С решение №469/07.07.2023 г. на Министерски съвет е приет списъкът на иновативните училища в Република България за следващите 4 учебни години.Чест за екипа на 33. ОУ е да бъде част от мрежата училища, внедряващи новите образователни технологии.

Odoo • Text and Image