Свободни места за прием на ученици в 33ОУ

за учебната 2021/ 2022 година


КЛАС
БРОЙ МЕСТА
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Iа  клас
Iб  клас
Iв  клас
Iг  клас
3
2
2
0
 Математика, Плуване
БЕЛ, Хореография
БЕЛ, ЧЕ, Плуване
БЕЛ, ЧЕ, Плуване
IIа  клас
IIб  клас
IIв  клас
0
0
0
БЕЛ , Математика , Плуване
БЕЛ , Математика , Плуване
БЕЛ , Математика , Плуване
IIIа  клас
IIIб  клас
IIIв  клас
IIIг  клас
0
1
3
2
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
IVа  клас
IVб  клас
IVв  клас
IVг  клас
3
2
2
2
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
БЕЛ , Математика
Vа  клас
Vб  клас
Vв  клас
Vг  клас
3
4
4
4
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“
„Изкуства“
VIа  клас
VIб  клас
VIв  клас
VIг  клас
4
4
5
3
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“
VIIа  клас
VIIб  клас
VIIв  клас
VIIг  клас
2
3
5
0
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“