Интервю на г-жа Таня Иванова директор на 33 ОУ "Санкт Петербург" за вестник "Учителско дело"

Интервюто е публикувано в бр.6 от 15.02.2021г.

СБУ е изключителна организация - символ на подкрепа, новаторство, оценка на труда на българския учител и вземане на справедливи, адекватни, навременни и иновативни решения.

Непрекъснатата квалификация на екипа на 33. ОУ е водещ приоритет -щастието се усмихва на подготвения ум, ние сме щастливи хора

Odoo • Image and Text

      - Г-жо Иванова, от есента Вие сте директор на 33. СУ „Санкт Петербург”, гр. София.  Кои са предизвикателствата пред Вас и с какво са свързани амбициите Ви занапред?

      - За мен в личен план наистина бе голямо предизвикателство да поема управлението на 33. ОУ „Санкт Петербург“ в настоящия момент от гледна точка на икономическата ситуация и пандемичната обстановка в световен мащаб  и да съуспеем съвместно с целия ми екип да бъдем адекватни на образователния „пазар”, но това е предпоставка за качествено нов прочит на ситуацията. От друга страна факт е доброто име на училището, както и високите резултати от националното външно оценяване, олимпиади, състезания, постигнати от учениците на 33. ОУ за район Люлин. Изключително добро впечатление прави екипът от професионалисти, отдадени на професията си.       
       Да бъда директор на 33. ОУ  за мен е чест и в същото време отговорност, защото ръководителят – мениджър е този, който създава условията за постигането на високи образователни резултати на учениците и удовлетвореността на хората, отговорни за постигането на тези резултати – учителите.        В началото на 90-те години често се слушаше песента “Connected” („Свързан“).   
       Да бъда постоянно „connected” е страст за мен – телефонът, интернет, комуникацията с родители и ученици, видео-уроците са част от живота ми всеки час. Като човек на консенсуса ценя нетрадиционните подходи. Обичам предизвикателствата и премерения риск.

        - Справяте ли се изискванията към училищната среда и организацията на учебния процес и срещате ли разбиране от страна на родителите с оглед на динамичната обстановка, свързана с COVID-19?

       - Да се справим с необичайното предизвикателство COVID-19 е нелека задача на цялото ни общество. Смея да твърдя, че при създалите се обстоятелства и при новите изисквания към училищната среда приведохме всички изисквания на здравните власти във връзка с опазването здравето на учениците и на всички служители. Осигурихме необходимите почистващи и дезинфекциращи препарати. По отношение на оборудването за поддържане на здравословна среда с отпуснатите средства от МОН закупихме пречистватели на въздуха за всички класни стаи и помещения в училището, в които учениците ни се обучават. Съвсем естествено и непринудено класните ни ръководители и всички останали колеги подпомагаха децата ни в изграждането на навици за ежедневната хигиена, спазването на дистанция и носенето на маски.
      В началото на учебната година въведохме принципа на невзаимодействие между паралелките в училището. Заедно с учителите се стараем да организираме така учебния процес, че да изпълним професионално и отговорно задълженията си на преподаватели и възпитатели на учениците, както и да бъдем в подкрепа и помощ на родителите им.
      Родителите проявяват разбиране и се стремят да подпомагат учебния процес. В тяхно лице срещам съпричастност и разбиране. Те споделят, че в настоящите условия виждат в по-голяма степен и от първо лице как протича учебния процес за децата им, какво и как учат, как е структуриран един учебен час. По време на обучението в електронна среда срещат трудност при съчетаването на работните ангажименти с домакинските задължения и подкрепата за онлайн обучение на децата. Въпреки това, никога преди комуникацията между родителите и учителите не е била по-ефективна, така този период се превръща в ценен урок занапред, когато се върнем в училище.

        - Споделете за работата Ви по приобщаващия механизъм с цел обхват на децата от семейства от рискови групи.

       - Както всяко училище, нашето също участва със своя представител в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 
       Най-големи трудности срещаме при работата си с децата от семействата от рисковите групи, тъй като там са необходими повече усилия и непрекъснати контакти за приобщаване на децата към учебния процес. Осъществяваме непрекъснат контакт с родителите по телефона и се стремим да разрешим всеки възникнал казус. Към момента провеждаме синхронно обучение с всички ученици, благодарение на предоставената подкрепа на МОН по инструмента за справяне с предизвикателствата от пандемията „React ЕU“. Преносимите компютри обезпечават учебния процес, когато провеждаме обучение в електронна среда от разстояние, а в периодите, в които няма да се налага дистанционно обучение, технологичният фонд ще се ползва в присъствения учебен процес и ще гарантира още по-високо качество. 

       -  Достатъчно мотивирани ли са учениците във Вашето училище по време на обучение от разстояние в електронна среда?

       - Благодарение на всеотдайността и професионализма на учителите, подкрепата на родителите и активното участие на учениците и напук на сложната обстановка, мога да кажа, че нашите ученици продължават да са мотивирани да се обучават. Към средата на декември 2020 г. средният успех на училището бе Мн.добър 5,13. Това говори за много добра работа на учителите и желание за учене сред учениците. Важно е, че въпреки обучението от разстояние получаваме писма от родители, които се интересуват и очакват от нас информация за предстоящите олимпиади и състезания. 
       Вярвам, че когато човек е мотивиран електронното устройство може да бъде средство за включване, а не за изключване. Разбира се, не подценявам факта, че има семейства, които срещат трудности с осигуряването на дигитални устройства на децата си, но за тази цел министерството направи всичко възможно, за да осигури преносими устройства. В края на м. декември 2020 г. нашето училище получи 10 устройства за ученици. Обучението от разстояние лишава учениците и учителите от взаимодействие, но съм убедена, че ще се справим заедно и с това предизвикателство и когато отново се върнем в класните стаи ще отчетем огромния плюс на развититие и усъвършенствани дигитални умения на всички. 

       -  Какво предвиждате по повод непрекъснатата квалификация на Вашия екип?

       - Щастието се усмихва на подготвения ум, а аз смятам, че в нашето училище сме щастливи хора. Непрекъснатата квалификация на екипа на 33. ОУ е водещ приоритет. Доказателство за това е и богатия годишен ни план за квалификационна дейност, в който сме заложили да повишим знанията, компетенциите и практическите умения на човешките ни ресурси в областите интерактивни и иновативни методи на преподаване, използване на ИКТ в учебния процес и в административната дейност на училището, по-ефективна работа с ученици със специални образователни потребности, проектно базирано обучение и др. Специално внимание сме обърнали на повишаването на компетенциите за работа с облачните технологии. Не на последно сме отделили място на темите, свързани с работа с родители, прилагане на методи и подходи за медиация при проблемни ситуации между ученици, както и въвеждане на наставничеството като средство за адаптиране на новоназначени учители в образователната среда. 

       - Вашата оценка за работата на Синдиката на българските учители по опазване на престижа на българския учител? Как си сътрудничите с организацията на СБУ  във Вашето училище?

      - Най-новият годишен доклад на ЮНЕСКО по програма „Образование за всички” съдържа анализ на най-сериозните проблеми на образованието по света. България попада в статистиката, в която сме преизпълнили с 6% стратегическия минимум от 70,4% обхват на децата в предучилищна подготовка, показваме добри резултати и имаме добри позиции и по обхват на децата в начален етап на обучение, където попадаме в групата на държавите, които са близо до изпълнението на целите 95% от децата да ходят на училище. Това е заслуга на всички в образователния сектор и на СБУ, който много ревностно защитава гражданските права и свободи, социално-икономическите, трудовоправните и професионалните права и интереси на работещите в образованието. СБУ е изключителна организация, която работи наистина неуморно за създаването на по–добри условия на труд за работещите в системата  на образованието. За мен СБУ, в лицето на председателя му д.ик.н. Янка Такева, е символ на подкрепа, новаторство, оценка на труда на българския учител и вземането на справедливи, адекватни, навременни и иновативни решения.
     В училището сме създали благоприятна среда и добро партньорство със синдикалната организация на СБУ. За краткото време, откакто съм директор, успяхме да поставим основите на конструктивен диалог и комуникация по въпросите, касаещи подобряването на условията на труд на учителите и работниците в рамките на училището.

       - Вашите пожелания към учителите за новата 2021 г.?

       - Пожелавам на всички учители през новата 2021 година здраве, сили и издръжливост, за да посрещат всички предизвикателства на живота и професията,  да получат желаното удовлетворение за своя труд и да бъдат щастливи сред своите семейства!

Интервю на Десислава Василева