Съобщение

Родителска среща за първи клас


Уважаеми родители на бъдещите първокласници,  родителската среща за учениците от първи клас ще се състои на 08.09.2021г. От 18,00ч.

Odoo • A picture with a caption