График за учебното и неучебно време


 1. Коледна и междусрочна ваканция:

 • 22.12.2020 г.- 03.01.2021 г. – коледна / по заповед на министъра на образованието и науката /.

 • 03.02.2021 г. – междусрочна за VII клас / по заповед на министъра на образованието и науката /.

 • 03.02.2021 г - междусрочна за I – VI клас / по решение на Педагогическия съвет на 33 ОУ „Санкт Петербург“ /.

 1. Две седмици за учениците от IV до VI клас, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, по решение на ПС, считано от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г. вкл.

 2. Една учебна седмица за учениците от I и II клас, в която дните да са неучебни, а да се използва за проектни и/или творчески дейности, по заповед на министъра на образованието и науката и по решение на педагогическия съвет, считано от 01.06.2021 до 23.06.2021 г.вкл.

 3. Начало на втория учебен срок:

 • 04.02.2021 г. за I – VII клас / по заповед на министъра на образованието и науката и решение на Педагогическия съвет на 33 ОУ „Санкт Петербург“/.

 1. Край на втория учебен срок / по заповед на министъра на образованието и науката /.

 • 23.06.2021 г. – за I и II клас

 • 30.06.2021 г. – за IV – VII клас

По подробно може да се запознаете с цялата заповед  ТУК