Национална програма "Отново заедно"

2020/2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

След като разгледа подадените заявления от ученици за участие в НП „Отново заедно“, на базата на приети от педагогическия съвет и съгласувани с обществения съвет критерии, комисията определена със Заповед № РД-10-1105-458/23.06.2021г. на директора на 33 ОУ „Санкт Петербург“, одобри за участие в програмата следните ученици:Номер
Вх. №
ИнициалиКлас
1
1555/15.07.21
ДДН1.а
2
1559/15.07.21          
ЙСД1.а
3
1562/16.07.21          
МСМ3.б
4
1668/16.07.21          
ДГA4.а
5
1669/16.07.21          
СКЛ
4.а
6
1669-1/16.07.21НСМ4.а
7
1669-2/16.07.21
АИП4.д
8
1669-3/16.07.21
МДС4.а
9
1669-4/16.07.21
ЙСГ4.б


10
1669-5/16.07.21
ВЦВ1.а
11
1669-6/16.07.21
ХАЛ4.а
12
1669-7/16.07.21
МКА4.в
13
1669-8/16.07.21
ВБА3.б
14
1671-1/19.07.21
ТБК4.а
15
1671-2/19.07.21
ДСД2.а
16
1671-3/19.07.21
РЕК4.б
17
1671-4/19.07.21
ХТГ4.а
18
1671-5/19.07.21
ХИД4.в
19
1671-6/19.07.21
МПБ3.б


20
1671-7/19.07.21
ДПБ4.б
21
1671-8/19.07.21
НРД3.б
22
1671-9/19.07.21
АГП2.а
23
1671-10/19.07.21
ММС3.б
24
1671-11/19.07.21
МДН4.б
25
1671-12/19.07.21
РИИ3.г
26
1671-13/19.07.21
ММД4.а
27
1671-14/19.07.21
КЮА3.а
28
1671-15/19.07.21
ДГД4.д
29
1671-16/19.07.21
НИН1.а

30

1671-17/19.07.21
ТТК4.б
31
1671-18/19.07.21
КМЯ2.б
32
1671-19/19.07.21
ЕЖЖ1.а
33
1671-20/19.07.21
БИВ
4.д