Записване на първокласници след първо класиране

2021/2022

Уважаеми родители,

Записването на приетите първокласници в 33.ОУ ще бъде от 8:00 ч. до 18:00 ч. в периода 7 юни  /понеделник/ до 11 юни /петък до 17:00 ч./ в стая №100.

Необходими документи:

1. Удостоверение за раждане на детето /копие/;

2. Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/;

3. Заявление за изучаване на ИУЧ, ФУЧ-Хореография, за целодневна организация на учебния ден, както и за избор на класен ръководител (предоставя се от училището и се попълва на място за тези, които нямат вече попълнено).