Ученици класирани на областен кръг на олимпиада за учебната 2023-2024 година

Ученици класирани на областен кръг на олимпиада за учебната 2023-2024 година
I. Математика
Стефан Емилов Пенчев 4 клас 17 точки
Дейвид Дамянов Маринов 4 клас 16 точки
Кристиана Ивайлова Иванова 4 клас 16 точки
Александър Николинов Кирилов 6 клас 19 точки
Георги Цветанов Иванов 6 клас 18 точки
Мария Мирославова Димитрова 6 клас 18 точки
Калоян Христов Смилов 6 клас 16 точки
Иван Каменов Стоянов 7 клас 21 точки


II. Физика
Иван Каменов Стоянов 7 клас 28 точки


III. Астрономия
Александър Николинов Кирилов 6 клас 40 точки


IV. История
Иван Каменов Стоянов 7 клас 61 точки
Александър Петров Петров 7 клас 75 точки


V. География
Александър Николинов Кирилов 6 клас 87 точки
Благовеста Павел Учкова 6 клас 76 точки


VI. Биология и здравно образование
Иван Каменов Стоянов 7 клас 77 точки


VII. Химия и опазване на околната среда
Даниел Динков Карайлански 7 клас 88,5 точки
Иван Каменов Стоянов 7 клас 75,5 точки


VIII. Знам и мога
Елеонора Живомирова Желева 4 клас 38,5 точки
Румина Николова Дюлгерова 4 клас 36 точки