СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ  за учебната 2021/2022 г.


КЛАС
БРОЙ МЕСТА
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
I клас
41
БЕЛ, Математика, ЧЕ, Плуване, ИИ
хореография
II клас
0
БЕЛ , Математика , Плуване
III клас

9
БЕЛ , Математика
IV клас
7
БЕЛ , Математика
V клас
8
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“
„Изкуства“
VI клас


9
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“
VII клас

3
Профили:
„Природоматематически“
„Хуманитарен“