Извънкласни дейности

01.06 – 23.06.2021 г. за учениците I – III клас

Odoo • Image and Text

Извънкласни дейности

за периода 01.06 – 23.06.2021 г. за учениците I – III клас 

Уважаеми родители,
Предлагаме на вашето внимание информация относно осигуряване на учениците от 33. ОУ „Санкт Петербург“ обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание, както и провеждане на дейности по интереси, проектни дейности, посещения на културни институции, спортни събития, които да компенсират дефицити в социалната дистанция.Понеделник  –  Петък  – 9.00 ч. – 13.00 ч.1. Занимания по интереси2. Обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание3. Спортни игри/ посещение на музей/ творчески занимания/ драматизации/ литературно четенеГрупите са организирани съгласно заявените от вас желания.Екипът на 33. ОУ