Възобновяване на присъствения учебен процес

със заповед на министър Ангелков от 12-30.04.2021г.

Министър Ангелов издаде заповед за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април 2021 г.
Със заповедта се възобновява присъственият учебен процес за:
    • учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
    • учениците от V-ти до VII-ми клас, при спазване на следния график:
от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас;
от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас.

    • Допуска се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до IV-ти клас.

    • От 12 април се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

-С пълния текст на Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.