Преминаване в онлайн среда на обучение

за V- VIIкл. от 12.03-26.03.2021г.

Odoo • Image and Text

Преустановяване на присъствените учебни занятия в училище  за учениците от V - VII клас. Повече подробности  в заповедта.