г-жа Мила Ханджиева отличена с награда

В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност госпожа Мила Ханджиева - заместник - директор в 33. ОУ "Санкт Петербург", бе наградена с плакет и грамота за принос в столичното образование. Това е поредното признание за работата на училищния екип.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text