Национален Проект "Иновации в действие"

На 09.05. и 10.05.2024 г. нашето училище беше домакин на по НП „Иновации в действие“. Гости на 33. ОУ „Санкт Петербург“ бяха директори, заместник-директори и учители от ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас, СУ „Христо Ботев“- с. Баните и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Смилян. Посещението е второ поред от предвидените към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“; първото се проведе в Бургас на 22.04. и 23.04.2024 г. В 33. ОУ гостуващите педагози имаха възможност да се запознаят с работата на колегите и приложението на иновативния проект „Мъдростта на миналото – инвестиция в бъдещето“.
Наблюдаваха открити уроци на различни теми:
    • „Традиции и съвремие в контекста на климатичните промени“,
    • „Първо и второ българско царство“,
    • „Бай Ганьо – между фолклора и литературата“,
    • „Геометрични фигури – уча и играя“,
    • „Гергьовден – традиции и обичаи в квартал Горна баня“,
    • „Български хора от различни фолклорни области“.
Чрез бинарни уроци, съвместно и интердисциплинарно преподаване, проектно-базирано обучение, учене чрез преживяване, обърната класна стая учениците от 33. ОУ „Санкт Петербург“ показаха усвоените знания и умения. Демонстрираха как дейностите, свързани с иновативния проект, дават възможност за по-задълбочено и многостранно опознаване на традициите и фолклора на българския народ и осмисляне на неговото място и ценност в съвременния свят.
По време на мобилността участниците имаха възможност да се опознаят по-добре, да научат повече подробности за опита на всяко училище, да обменят още идеи и работещи практики както по отношение на обучението, така и по отношение на организационни и административни въпроси.
И гостите, и домакините изразиха своята убеденост, че НП „Иновации в действие“ наистина работи за сплотяване на педагогическата общност, за развиване на креативно мислене и за по-висока мотивация и удовлетвореност при прилагането на иновативни методи и практики в сферата на образованието.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text