Хуманитариум

различния кабинет

“Хуманитариум” - това е най-новата придобивка в нашето училище.
Учениците от прогимназиален етап ще имат възможността да се обучават в един по-различен кабинет. Кабинет, който ще отведе нашите ученици в един друг свят.
Средствата са отпуснати по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text