График за класни и контролни работи за 5-7клас за  2ри срок на учебната 2021 / 2022г.


Забележка!

Да се планират не повече от 2 контролни/ класни работи седмично за  всяка паралелка.

В последната седмица на срока не се планират класни работи         .

Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас 5 "Г" клас
Български език и литература

10.2.2022

контролна работа

7.2.2022

контролна работа

9.2.2022

контролна работа

11.2.2022

контролна работа


15.3.2022
контролна работа
15.3.2022
контролна работа
15.3.2022
контролна работа
15.3.2022
контролна работа

19.4.2022
контролна работа
19.4.2022
контролна работа
19.4.2022
контролна работа
19.4.2022
контролна работа

2.6.2022
класна работа
2.6.2022
класна работа
2.6.2022
класна работа
2.6.2022
класна работа


Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас 5 "Г" клас
АЕ
25.2.2022
контролна работа
25.2.2022
контролна работа
7.3.2022
контролна работа
7.3.2022
контролна работа

18.3.2022
контролна работа
18.3.2022
контролна работа
25.4.2022
контролна работа
25.4.2022
контролна работа

13.5.2022
контролна работа
13.5.2022
контролна работа
30.5.2022
контролна работа
30.5.2022
контролна работа
Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас 5 "Г" клас
МАТЕМАТИКА
15.2.2022
контролна работа
15.2.2022
контролна работа
17.2.2022
контролна работа
17.2.2022
контролна работа

24.3.2022
контролна работа
24.3.2022
контролна работа
28.3.2022
контролна работа
28.3.2022
контролна работа

28.4.2022
контролна работа
28.4.2022
контролна работа
15.4.2022
контролна работа
15.4.2022
контролна работа

16.5.2022
класна работа
16.5.2022
класна работа
20.5.2022
класна работа
20.5.2022
класна работа


29.3.2022
Контролна работа ИУЧ
22.3.2022
Контролна работа ИУЧ
22.3.2022
Контролна работа ИУЧ


7.6.2022
Контролна работа ИУЧ
17.5.2022
Контролна работа ИУЧ
17.5.2022
Контролна работа ИУЧ


Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас 5 "Г" клас
География и икономика
16.3.2022
контролна работа
16.3.2022
контролна работа
16.3.2022
контролна работа
16.3.2022
контролна работа
Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас 5 "Г" клас
История и цивилизация

24.2.2022 24.2.2022 24.2.2022 24.2.2022

Учебен предмет

5 "А" клас


5 "Б" клас
5 "В" клас 5 "Г" клас

Човекът и природата

30.3.2022
контролна работа
30.3.2022
контролна работа
30.3.2022
контролна работа
30.3.2022
контролна работа

 

13.6.2022
контролна работа
13.6.2022
контролна работа
13.6.2022
контролна работа
13.6.2022
контролна работа

 

Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
Български език и литература
24.2.2022
контролна работа
24.2.2022
контролна работа
24.2.2022
контролна работа
24.2.2022
контролна работа

18.4.2022
контролна работа
18.4.2022
контролна работа
18.4.2022
контролна работа
18.4.2022
контролна работа

3.6.2022
класна работа
1.6.2022
класна работа
30.5.2022
класна работа
30.5.2022
класна работа


Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
Английски език 7.3.2022
контролна работа
7.3.2022
контролна работа
8.3.2022
контролна работа
7.3.2022
контролна работа

25.4.2022
контролна работа
25.4.2022
контролна работа
26.4.2022
контролна работа
25.4.2022
контролна работа

6.6.2022
контролна работа
6.6.2022
контролна работа
7.6.2022
контролна работа
6.6.2022
контролна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
Математика 16.2.2022
контролна работа
16.2.2022
контролна работа
16.2.2022
контролна работа
16.2.2022
контролна работа

9.3.2022
контролна работа
9.3.2022
контролна работа
9.3.2022
контролна работа
9.3.2022
контролна работа

5.4.2022
контролна работа
5.4.2022
контролна работа
5.4.2022
контролна работа
5.4.2022
контролна работа

9.6.2022
класна работа
9.6.2022
класна работа
9.6.2022
класна работа
9.6.2022
класна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
География и Икономика 1.3.2022
контролна работа
1.3.2022
контролна работа
1.3.2022
контролна работа
1.3.2022
контролна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
История и цивилизация 21.2.2022
контролна работа
21.2.2022
контролна работа
21.2.2022
контролна работа
21.2.2022
контролна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
Човекът и природата
24.3.2022
контролна работа

24.3.2022
контролна работа
17.3.2022
контролна работа
17.3.2022
контролна работа

28.4.2022
контролна работа
28.4.2022
контролна работа
7.6.2022
контролна работа
7.6.2022
контролна работа

2.6.2022
контролна работа
2.6.2022
контролна работаУчебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Български език и литература

18.4.2022
kонтролна работа

18.4.2022
kонтролна работа

18.4.2022
kонтролна работа
 
18.4.2022
kонтролна работа

2.6.2022
класна работа
1.6.2022
класна работа
31.5.2022
класна работа
3.6.2022
класна работа
12.5.2022
Контролна работа-ИУЧ
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Английски език 23.2.2022
kонтролна работа
24.2.2022
kонтролна работа
23.2.2022
kонтролна работа
23.2.2022
kонтролна работа

23.3.2022
kонтролна работа
24.3.2022
kонтролна работа
23.3.2022
kонтролна работа
23.3.2022
kонтролна работа

27.4.2022
kонтролна работа
28.4.2022
kонтролна работа
27.4.2022
kонтролна работа
27.4.2022 
kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Математика 23.2.2022
kонтролна работа
23.2.2022
kонтролна работа
23.2.2022
kонтролна работа
23.2.2022
kонтролна работа

24.3.2022
kонтролна работа
22.3.2022
 kонтролна работа
22.3.2022
kонтролна работа
22.3.2022
kонтролна работа

1.6.2022
класна работа
1.6.2022
класна работа
1.6.2022
класна работа
1.6.2022
класна работа


8.3.2022
Контролна работа-ИУЧ
20.5.2022
Контролна работа-ИУЧ


Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
География и Икономика 28.3.2022
 kонтролна работа
28.3.2022
 kонтролна работа
28.3.2022
 kонтролна работа
28.3.2022
 kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
История и цивилизация 18.2.2022
 kонтролна работа
18.2.2022
 kонтролна работа
18.2.2022
 kонтролна работа
18.2.2022 
kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Биология и Здравно образование 11.3.2022
 kонтролна работа
11.3.2022
 kонтролна работа
11.3.2022
kонтролна работа
11.3.2022
kонтролна работа


15.4.2022
 kонтролна работа
15.4.2022
 kонтролна работа
15.4.2022
 kонтролна работа
15.4.2022
 kонтролна работа

3.6.2022
 kонтролна работа
3.6.2022
 kонтролна работа
3.6.2022
 kонтролна работа
3.6.2022 
kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Физика и Астрономия 26.4.2022
 kонтролна работа
26.4.2022
 kонтролна работа
26.4.2022
 kонтролна работа
26.4.2022
 kонтролна работа

7.6.2022 
kонтролна работа
7.6.2022
 kонтролна работа
7.6.2022
 kонтролна работа
7.6.2022
  kонтролна работа


Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Химия и опазване на околната среда
24.2.2022
kонтролна работа
24.2.2022
kонтролна работа
24.2.2022
kонтролна работа
24.2.2022
kонтролна работа

18.4.2022
kонтролна работа
18.4.2022
kонтролна работа
18.4.2022
kонтролна работа
18.4.2022
kонтролна работа

30.5.2022
kонтролна работа
30.5.2022
kонтролна работа
30.5.2022
kонтролна работа
30.5.2022
kонтролна работа

График за втори час на класа на учителите за учебната 2021 / 2022г. 

                                  5 ти - 7 ми клас  - 2ри  срок        

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Златка Стефанова 
Понеделник 9:30 - 10:10
Стая 406 
Велислава Николова
Вторник 9:30 - 10:10 Стая Хранилище
Славина Стоянова
Четвъртък  10:25 - 11:05
Стая 213
Боян Николов  Четвъртък 9:30 - 10:10 Стая 310

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Елица Райчева Четвъртък 9:30 -10:10
Стая 322
Валентина Мирчева Четвъртък 10:25 - 11:05 Учителска Стая
Теодора Николова
Вторник 9:30 - 10:10
Стая 300
Мария Бучкова
Понеделник 10:25 - 11:05 Стая 213

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Сашка Григорова Сряда 10:25 - 11:05 
Стая Хранилище
Марта Анева Петък 13:10  - 13:50 Стая 402
Анна Тодорова
Сряда  13:10 - 13:50 Стая 404
Бранимир Такиев
Понеделник 13:10 - 13:50 Стая 410

График за консултации  по предмети


Учител Ден Час Стая
Мария Бучкова
БЕЛ 7 кл.
Вторник 13:40 – 14:20 316
Славина Стоянова
БЕЛ
Петък 13:00 – 13:40 306
Валя Николаева
БЕЛ 5кл.
Четвъртък 13:00 – 13:40 414
Кристиана Михайлова
БЕЛ, АЕ
Вторник 13:00 – 13:40 307


Учител Ден Час Стая
Велислава Николова
АЕ
Понеделник 13:50 – 14:30 301
Анна Тодорова
АЕ
Сряда 13:00 – 13:40 404


Учител Ден Час Стая
Стилиян Илиев
Математика 5 в, г кл.
Понеделник 13:40 – 14:20 313
К. Ангелова
Математика 5 кл., КМИТ
Вторник 13:40 – 14:20 312
Васил  Гимишев
Математика 6 кл.
Вторник 13:00 – 13:40 313
В. Вачева
Математика 7 кл.
Четвъртък 13:00 – 13:40 311


Учител Ден Час Стая
Теодора Николова
История и цивилизации
Понеделник 13:50 – 14:30 321


Учител Ден Час Стая
Боян Николов
География и икономика
Вторник 13:00 – 13:40 310


Учител Ден Час Стая
Златка Стефанова
ЧП, ХООС, БЗО
Понеделник 13:50 – 14:30 406


Учител Ден Час Стая
Бранимир Такиев
ЧП
Петък 13:00 – 13:40 410


Учител Ден Час Стая
Златка Стефанова
ЧП, ХООС, БЗО
Понеделник 13:50 – 14:30 406


Учител Ден Час Стая
Катя Капарашева
Музика
Понеделник 13:00 - 13:40
Кабинет по музика


Учител Ден Час Стая
Елица Райчева
ИИ
Петък 13:00 – 13:40 320