График за класни и контролни работи за 5-7клас за  1ви срок на учебната 2022 / 2023г.


Забележка!

Да се планират не повече от 2 контролни/ класни работи седмично за  всяка паралелка.

В последната седмица на срока не се планират класни работи         .

Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
Български език и литература

4.10.2022

Входно ниво

4.10.2022

Входно ниво

4.10.2022

Входно ниво


15.11.2022
контролна работа
15.11.2022
контролна работа
15.11.2022
контролна работа

15.12.2022
контролна работа ИУЧ

12.01.2023
класна работа
09..01.2023
класна работа
11.01.2023
класна работа


Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
АЕ
4.10.2022 
контролна работа
4.10.2022
контролна работа
6.10.2022
контролна работа

7.11.2022
контролна работа
8.11.2022
контролна работа
7.11.2022
контролна работа

5.12.2022
контролна работа
6.12.2022
контролна работа
5.12.2022
контролна работа
Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
МАТЕМАТИКА
30. 09. 2022
входно ниво
30. 09. 2022
входно ниво
30. 09. 2022
входно ниво

27. 10. 2022
контролна работа
27. 10. 2022
контролна работа
27. 10. 2022
контролна работа

30. 11. 2022
контролна работа
30. 11. 2022
контролна работа
30. 11. 2022
контролна работа

18.11. 2022
контролна работа ИУЧ
17.11. 2022
контролна работа ИУЧ

12. 01. 2023
класна работа
12. 01. 2023
класна работа
12. 01. 2023
класна работаУчебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
География и икономика
16.3.2022
контролна работа
16.3.2022
контролна работа
16.3.2022
контролна работа
Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
История и цивилизация

8.11.2022
контролна работа
8.11.2022
контролна работа
7.11.2022
контролна работа

20.1.2023
контролна работа
20.1.2023
контролна работа
19.1.2023
контролна работа
Учебен предмет

5 "А" клас


5 "Б" клас
5 "В" клас

Човекът и природата

21.09.2022 -
Входно ниво
19.09.2022 - ВН
Входно ниво
19.09.2022 
Входно ниво

 

16.11.2023
контролна работа
 23.11.22
контролна работа
 23.11.22
контролна работа

 

16.12.2022
контролна работа23.01.2023
контролна работаУчебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Български език и литература
29.9.2022
контролна работа
29.9.2022
контролна работа
29.9.2022
контролна работа

10.11.2022
контролна работа
10.11.2022
контролна работа
10.11.2022
контролна работа

16.12.2022
класна работа
21.12.2022
класна работа
19.12.2022
класна работа

12.1.2022
контролна работа
12.1.2022
контролна работа
12.1.2022
контролна работа

13.12.2022 
контролна работа ИУЧ 
13.12.2022 
контролна работа ИУЧ
12.12.2022 
контролна работа ИУЧ

Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Английски език 5.10.2022
контролна работа
4.10.2022
контролна работа
4.10.2022
контролна работа

21.11.2022
контролна работа
21.11.2022
контролна работа
22.11.2022
контролна работа

12.12.2022
контролна работа
12.12.2022
контролна работа
13.12.2022
контролна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Математика 28.09.2022
входно ниво
16.2.2022
входно ниво
16.2.2022
входно ниво

9.1.2023
класна работа
9.1.2023
класна работа
9.1.2023
класна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
География и Икономика 30.9.2022
контролна работа
27.9.2022
контролна работа
27.9.2022
контролна работа

14.11.2022
контролна работа
14.11.2022
контролна работа
14.11.2022
контролна работа

9.1.2023
контролна работа
9.1.2023
контролна работа
9.1.2023
контролна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
История и цивилизация 27.09.2022
Входноп ниво 
28.09.2022
Входноп ниво
26.09.2022
Входноп ниво


8.11.2022
контролна работа
9.11.2022
контролна работа
  7.11.2022 
контролна работа

 20.1.2022
контролна работа
 21.11.2022
контролна работа
 19.1.2022
контролна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Човекът и природата
27.09.2022
Входно ниво

27.09.2022
Входно ниво
27.09.2022
Входно ниво

18.11.2022
контролна работа
18.11.2022
контролна работа
18.11.2022
контролна работа

Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Български език и литература
05.10.2022
входно ниво

05.10.2022
входно ниво
05.10.2022
входно ниво
06.10.2022
входно ниво

21.11.2022
Контролна работа
21.11.2022
Контролна работа
21.11.2022
Контролна работа
21.11.2022Контролна работа

22.12.2022
класна работа
21.12.2022
класна работа
20.12.2022
класна работа
19.12.2022
класна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Английски език 04.10.2022
входно ниво
04.10.2022
входно ниво
 
04.10.2022
входно ниво
04.10.2022
входно ниво
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Математика
05.10.2022
входно ниво
05.10.2022
входно ниво

05.10.2022
входно ниво
05.10.2022
входно ниво

14.12.2022
класна работа
14.12.2022
класна работа
13.12.2022
класна работа
22.3.2022
112.2022
класна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
География и Икономика 3.10.2022
 kонтролна работа
3.10.2022
 kонтролна работа
4.10.2022
 kонтролна работа
5.10.2022
 kонтролна работа

12.12.2022
  kонтролна работа
12.12.2022
  kонтролна работа
13.12.2022
kонтролна работа
14.12.2022
kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
История и цивилизация 28.09.2022 27.09.2022
входно ниво
27.09.2022  
входно ниво
27.09.2022  
входно ниво
26.09.2022
входно ниво

9.11.2022
 kонтролна работа
8.11.2022
 kонтролна работа
8.11.2022
 kонтролна работа
7.11.2022
 kонтролна работа

19.1.2023 
kонтролна работа
18.1.2023 
kонтролна работа
17.1.2023 
kонтролна работа
16.1.2023 kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Биология и Здравно образование 28.09.2022
входно ниво
28.09.2022
входно ниво
28.09.2022
входно ниво
28.09.2022
входно ниво


16.11.2022
 kонтролна работа
16.11.2022
 kонтролна работа
16.11.2022
 kонтролна работа
16.11.2022
 kонтролна работа

14.12.2022
 kонтролна работа
14.12.2022
 kонтролна работа
14.12.2022
 kонтролна работа
14.12.2022
kонтролна работа

16.01.2022
 kонтролна работа
16.01.2022
 kонтролна работа
16.01.2022
 kонтролна работа
16.01.2022
 kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Физика и Астрономия 27.09.2022
входно ниво
27.09.2022
входно ниво
28.09.2022
входно ниво
27.09.2022
входно ниво

15.12.22
kонтролна работа
15.12.22
 kонтролна работа
15.12.22
 kонтролна работа
24.2.2022
  kонтролна работа


Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Химия и опазване на околната среда
29.09.2022
входно ниво
29.09.2022
входно ниво
29.09.2022
входно ниво
29.09.2022
входно ниво

26.11.2022
kонтролна работа
26.11.2022
kонтролна работа
26.11.2022
kонтролна работа
26.11.2022
kонтролна работа

13.01.2023
kонтролна работа
13.01.2023
kонтролна работа
13.01.2023
kонтролна работа
13.01.2023
kонтролна работа

График за втори час на класа на учителите за учебната 2022 / 2023г. 

                                  5 ти - 7 ми клас  - 1ви  срок        

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Златка Стефанова 
Понеделник 9:30 - 10:10
Стая 406 
Велислава Николова
Вторник 9:30 - 10:10 Стая Хранилище
Славина Стоянова
Четвъртък  10:25 - 11:05
Стая 213
Боян Николов  Четвъртък 9:30 - 10:10 Стая 310

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Елица Райчева Четвъртък 9:30 -10:10
Стая 322
Валентина Мирчева Четвъртък 10:25 - 11:05 Учителска Стая
Теодора Николова
Вторник 9:30 - 10:10
Стая 300
Мария Бучкова
Понеделник 10:25 - 11:05 Стая 213

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Сашка Григорова Сряда 10:25 - 11:05 
Стая Хранилище
Марта Анева Петък 13:10  - 13:50 Стая 402
Анна Тодорова
Сряда  13:10 - 13:50 Стая 404
Бранимир Такиев
Понеделник 13:10 - 13:50 Стая 410

График за консултации  по предмети


Учител Ден Час Стая
Мария Бучкова
БЕЛ
понеделник 
13:50 -14:30 316
Славина Стоянова
БЕЛ
Четвъртък 13:00 – 13:40 306
Валя Николаева
БЕЛ
понеделник 12:10-12:50 303

Кр. Димитрова
БЕЛ, Мат
сряда
12:15-12:50 ч.
Й.Георгиева
Мат.,БЕЛ 
вторник 11.30-12.05 106
Валентина Митева
БЕЛ, Мат.
понеделник 12:15-12:55 202
Елисавета Стефанова
БЕЛ, Мат
понеделник  12:10-12:50 215
Соня Бенчева
БЕЛ, Мат.
сряда   12:20 - 13:00 212
Гита Влахова
БЕЛ, Мат.
петък   12:20-13:00 203
Даниела Василева
БЕЛ,Мат
. понеделник
12:20- 13:00 201
Стефан Димитров
БЕЛ, МАТ
вторник  12:20 - 13:00 218
 Mария Щилиянова БЕЛ,Мат.
понеделник
12:15-12:50 209
Св. Благоева
БЕЛ,Мат.
четвъртък
 12.20-13.00 212
Искра Ценкова
БЕЛ
вторник
13.00-13.40
Невяна Божкова
БЕЛ, Мат.
понеделник
 12.10 - 12.50 220
М. Димитрова
БЕЛ, Мат.
вторник 12:15-12:50 212


Учител Ден Час Стая


Велислава Николова
АЕ
Четвъртък 13:10 – 13:50 301
Анна Тодорова
АЕ
Сряда 13:00 – 13:40 310


Учител Ден Час Стая
Стилиян Илиев
Математика
Понеделник 13:40 – 14:20 313
 К. Ангелова
КМ, Мат.
петък 13:00 - 13:30
Васил  Гимишев
Математика
Понеделник 13:00 – 13:40 313
В. Вачева
Математика 7 кл.
Четвъртък 13:00 – 13:40
Валентина Мирчева
Мат.
вторник
 13:00 - 13:40 311


Учител Ден Час Стая
Теодора Николова
История и цивилизации
Вторник 13:00 - 13:40 310


Учител Ден Час Стая
Боян Николов
География и икономика
сряда
 13:00 - 13:40 310


Учител Ден Час Стая
Златка Стефанова
ЧП, ХООС, БЗО

 сряда 13:00 - 13:40  307


Учител Ден Час Стая
Бранимир Такиев
ЧП
Петък 13:00 – 13:40 410
Златка Стефанова ХООС,БЗО,ЧП
сряда 
13:00 - 13:40 307


Учител Ден Час Стая
Златка Стефанова
ЧП, ХООС, БЗО
Сряда
13:00 - 13:40 307


Учител Ден Час Стая
Катя Капарашева
Музика
Вторник 13:00 - 13:40
Кабинет по музика


Учител Ден Час Стая
Илияна Генова ТП
четвъртък    13.00- 13.40 110


Учител Ден Час Стая
Елица Райчева
ИИ
Петък 13:00 – 13:40 320