График за класни и контролни работи за 5-7клас за  2ри срок на учебната 2020 / 2021г.


Забележка!

Да се планират не повече от 2 контролни/ класни работи седмично за  всяка паралелка.

В последната седмица на срока не се планират класни работи         .


Учебен предмет 5 "А" клас
5 "Б" клас 5 "В" клас 5 "Г" клас
Български език и литература
22.02.2021
контролна работа
22.02.2021
контролна работа
24.03.2021
контролна работа
24.03.2021
контролна работа
Български език и литература
16.04.2021
контролна работа
16.04.2021
контролна работа
19.04.2021
контролна работа
19.04.2021
контролна работа
Български език и литература
28.05.2021
класна работа
28.05.2021
класна работа
08.06.2021
класна работа
07.06.2021
класна работа
Английски език 22.02.2021
контролна работа
23.02.2021
контролна работа
22.02.2021
контролна работа
22.02.2021
контролна работа
Английски език 12.05.2021
контролна работа
14.05.2021
контролна работа
14.05.2021
контролна работа
26.05.2021
контролна работа
Английски език 09.06.2021
изходно ниво
15.06.2021
контролна работа
14.06.2021
контролна работа
15.06.2021
контролна работа
Математика 16.02.2021
входно ниво
16.02.2021
входно ниво
16.02.2021
входно ниво

Математика 04.03.2021
контролна работа
04.03.2021
контролна работа
04.03.2021
контролна работа
02.03.2021
контролна работа
Математика 19.04.2021
контролна работа
28.04.2021
контролна работа
19.04.2021
контролна работа
10.04.2021
класна работа
Математика 13.05.2021
класна работа
13.05.2021
класна работа
13.05.2021
класна работа
07.06.2021
изходно ниво
Математика 03.06.2021
класна работа
03.06.2021
класна работа
03.06.2021
класна работа

География и Икономика 19.03.2021
контролна работа
19.03.2021
контролна работа
19.03.2021
контролна работа
19.03.2021
контролна работа
География и Икономика 12.05.2021
контролна работа
12.05.2021
контролна работа
12.05.2021
контролна работа
12.05.2021
контролна работа
История и цивилизация 18.03.2021
контролна работа
18.03.2021
контролна работа
18.03.2021
контролна работа
18.03.2021
контролна работа
История и цивилизация 20.04.2021
контролна работа
20.04.2021
контролна работа
20.04.2021
контролна работа
20.04.2021
контролна работа
История и цивилизация 03.06.2021
изходно ниво
03.06.2021
изходно ниво
03.06.2021
изходно ниво
03.06.2021
изходно ниво
 Човекът и природата 22.02.2021
контролна работа
12.02.2021
контролна работа
12.02.2021
контролна работа
12.02.2021
контролна работа
 Човекът и природата 15.04.2021
контролна работа
15.03.2021
контролна работа
15.03.2021
контролна работа
15.03.2021
контролна работа
 Човекът и природата 31.05.2021
изходно ниво
10.05.2021
контролна работа
10.05.2021
контролна работа
10.05.2021
контролна работа
 Човекът и природата
09.06.2021
изходно ниво
09.06.2021
изходно ниво
09.06.2021
изходно ниво


Учебен предмет 6 "А" клас
6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
Български език и литература
26.04.2021
контролна работа
26.04.2021
контролна работа
26.04.2021
контролна работа
26.04.2021
контролна работа
Български език и литература
26.05.2021
класна работа
26.05.2021
класна работа
27.05.2021
класна работа
28.05.2021
класна работа
Английски език
01.03.2021
контролна работа
03.03.2021
контролна работа
02.03.2021
контролна работа
02.03.2021
контролна работа
Английски език 02.04.2021
контролна работа
02.04.2021
контролна работа
30.03.2021
контролна работа
14.04.2021
контролна работа
Английски език 07.06.2021
изх. ниво
07.06.2021
изх. ниво
07.06.2021
изх. ниво
07.06.2021
изх. ниво
Математика 17.02.2021
контролна работа
17.02.2021
контролна работа
16.02.2021
контролна работа
29.03.2021
контролна работа
Математика 09.03.2021
контролна работа
09.03.2021
контролна работа
09.03.2021
контролна работа
16.04.2021
контролна работа
Математика 22.04.2021
контролна работа
23.04.2021
контролна работа
22.04.2021
контролна работа
14.05.2021
контролна работа
Математика 31.05.2021
класна работа
31.05.2021
класна работа
31.05.2021
класна работа
07.06.2021
класна работа
География и Икономика 19.01.2021
контролна работа
19.01.2021
контролна работа
19.01.2021
контролна работа
27.11.2020
контролна работа
География и Икономика 11.05.2021
контролна работа
11.05.2021
контролна работа
11.05.2021
контролна работа
11.05.2021
контролна работа
История и цивилизация 24.03.2021
контролна работа
24.03.2021
контролна работа
24.03.2021
контролна работа
24.03.2021
контролна работа
История и цивилизация 04.05.2021
контролна работа
04.05.2021
контролна работа
04.05.2021
контролна работа
04.05.2021
контролна работа
История и цивилизация 07.06.2021
контролна работа
07.06.2021
изх. ниво
07.06.2021
изх. ниво
07.06.2021
изх. ниво
Човекът и природата
23.02.2021
контролна работа
23.02.2021
контролна работа
16.03.2021
контролна работа
16.03.2021
контролна работа
Човекът и природата 18.03.2021
контролна работа
18.03.2021
контролна работа
27.04.2021
контролна работа
27.04.2021
контролна работа
Човекът и природата 20.04.2021
контролна работа
20.04.2021
контролна работа
09.06.2021
изх. ниво
09.06.2021
изх. ниво


Учебен предмет 7 "А" клас
7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Български език и литература
27.05.2021
контролна работа
31.05.2021
контролна работа
28.05.2021
контролна работа
27.05.2021
контролна работа
Български език и литература
03.06.2021
контролна работа
03.06.2021
контролна работа
03.06.2021
контролна работа
03.06.2021
контролна работа
Български език и литература
08.06.2021
класна работа
07.06.2021
класна работа
11.06.2021
класна работа
10.06.2021
контролна работа
Английски език 24.03.2021
контролна работа
16.02.2021
контролна работа
16.02.2021
контролна работа
16.02.2021
контролна работа
Английски език 14.01.2021
контролна работа
14.01.2021
контролна работа
14.01.2021
контролна работа
14.01.2021
контролна работа
Английски език 10.05.2021
изх, ниво
18.03.2020
изх, ниво
26.03.2021
изх, ниво
26.03.2021
изх, ниво
Математика 12.02.2021
контролна работа
12.02.2021
контролна работа
12.02.2021
контролна работа
12.02.2021
контролна работа
Математика 15.03.2021
контролна работа
15.03.2021
контролна работа
15.03.2021
контролна работа
15.03.2021
контролна работа
Математика 14.04.2021
контролна работа
14.04.2021
контролна работа
14.04.2021
контролна работа
14.04.2021
контролна работа
Математика 02.06.2021
класна работа
02.06.2021
класна работа
02.06.2021
класна работа
02.06.2021
класна работа
География и Икономика 15.03.2021
контролна работа
5.03.2021
контролна работа
5.03.2021
контролна работа
5.03.2021
контролна работа
География и Икономика 19.04.2021
контролна работа
19.04.2021
контролна работа
19.04.2021
контролна работа
19.04.2021
контролна работа
История и цивилизация 26.02.2021
контролна работа
26.02.2021
контролна работа
26.02.2021
контролна работа
26.02.2021
контролна работа
История и цивилизация 05.03.2021
контролна работа
05.03.2021
контролна работа
05.03.2021
контролна работа
05.03.2021
контролна работа
История и цивилизация 07.05.2021
контролна работа
07.05.2021
контролна работа
07.05.2021
контролна работа
07.05.2021
контролна работа
История и цивилизация 25.06.2021
изх. работа
25.06.2021
изх. работа
25.06.2021
изх. работа
25.06.2021
изх. работа
Биология и Здравно образование 22.02.2021
контролна работа
22.02.2021
контролна работа
22.02.2021
контролна работа
22.02.2021
контролна работа
Биология и Здравно образование 31.03.2021
контролна работа
31.03.2021
контролна работа
31.03.2021
контролна работа
31.03.2021
контролна работа
Биология и Здравно образование 02.06.2021
изх.  ниво
02.06.2021
изх.  ниво
02.06.2021
изх.  ниво
02.06.2021
изх.  ниво
Физика и Астрономия 23.03.2021
контролна работа
23.03.2021
контролна работа
23.03.2021
контролна работа
23.03.2021
контролна работа
Физика и Астрономия 22.04.2021
контролна работа
22.04.2021
контролна работа
22.04.2021
контролна работа
22.04.2021
контролна работа
Физика и Астрономия 22.06.2021
изх.  ниво
22.06.2021
изх.  ниво
22.06.2021
изх.  ниво
22.06.2021
изх.  ниво
Химия и опазване на околната среда
26.02.2021
контролна работа
26.02.2021
контролна работа
26.02.2021
контролна работа
26.02.2021
контролна работа
Химия и опазване на околната среда 23.04.2021
контролна работа
23.04.2021
контролна работа
23.04.2021
контролна работа
23.04.2021
контролна работа
Химия и опазване на околната среда 04.06.2021
изх.  ниво
04.06.2021
изх.  ниво
04.06.2021
изх.  ниво
04.06.2021
изх.  ниво

График за втори час на класа на учителите за учебната 2020 / 2021г. 

                                  5 ти - 7 ми клас  - 1ви  срок        

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Златка Стефанова 
Понеделник 9:30 - 10:10
Стая 406 
Велислава Николова
Вторник 9:30 - 10:10 Стая Хранилище
Славина Стоянова
Четвъртък  10:25 - 11:05
Стая 213
Боян Николов  Четвъртък 9:30 - 10:10 Стая 310

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Елица Райчева Четвъртък 9:30 -10:10
Стая 322
Валентина Мирчева Четвъртък 10:25 - 11:05 Учителска Стая
Теодора Николова
Вторник 9:30 - 10:10
Стая 300
Мария Бучкова
Понеделник 10:25 - 11:05 Стая 213

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Сашка Григорова Сряда 10:25 - 11:05 
Стая Хранилище
Марта Анева Петък 13:10  - 13:50 Стая 402
Анна Тодорова
Сряда  13:10 - 13:50 Стая 404
Бранимир Такиев
Понеделник 13:10 - 13:50 Стая 410

График за консултации  по предмети


Учител Ден Час Стая
Мария Бучкова Вторник 13:50 - 14:30 316
Славина Стоянова Вторник 13:05 - 13:45 306
Валя Николаева Вторник 13:05 - 13:45 404
Кристиана Михайлова Вторник 13:05 - 13:45 307


Учител Ден Час Стая
Милен Миланов
Сряда 13:05 - 13:45 402
Велислава Николова Вторник 13:05 - 13:45 402
Анна Тодорова Четвъртък 13:10 - 13:50 404


Учител Ден Час Стая
Мая Куцарова Сряда 13:05 - 13:45 307
Марта Анева Вторник 13:10 - 13:50 402
Валентина Мирчева Сряда 13:05 - 13:45 311
Сашка Григорова Вторник 13:00 - 14:20 414


Учител Ден Час Стая
Васил Гимишев Вторник 12:55 - 13:35 313


Учител Ден Час Стая
Теодора Николова Понеделник 12:55 - 13:35 310


Учител Ден Час Стая
Боян Николов Понеделник 12:55 - 13:35 300


Учител Ден Час Стая
Златка Стефанова Понеделник 12:50 - 13:30 406


Учител Ден Час Стая
Бранимир Такиев Вторник 12:50 - 13:30 410


Учител Ден Час Стая
Гергина Николова Петък 13:00 - 13:40
13:40 - 14:20
414


Учител Ден Час Стая
Катя Капарашева Четвъртък 13:00 - 13:40
Кабинет по музика


Учител Ден Час Стая
Илиана Генова Сряда 13:00 - 13:40
110


Учител Ден Час Стая
Елица Райчева Вторник 13:00 - 13:40
Хранилище

График за провеждане на класни и контролни работи

за учебната 2020 / 2021г  


Учебен предмет 5 "А" клас
5 "Б" клас 5 "В" клас 5 "Г" клас
Български език и литература
25.09.2020
входно ниво
28.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
Български език и литература
04.11.2020
контролна работа
04.11.2020
контролна работа
03.11.2020
контролна работа
03.11.2020
контролна работа
Английски език
06.10.2020
входно ниво
06.10.2020
входно ниво
05.10.2020
входно ниво
08.10.2020
входно ниво
Английски език 3.11.2020
контролна работа
03.11.2020
контролна работа
02.11.2020
контролна работа
05.11.2020
контролна работа
Английски език 01.12.2020
контролна работа
01.12.2020
контролна работа
07.12.2020
контролна работа
10.12.2020
контролна работа
Английски език 05.01.2021
контролна работа
05.01.2021
контролна работа
04.01.2021
контролна работа
07.01.2021
контролна работа
Математика 01.10.2020
входно ниво
01.10.2020
входно ниво
01.10.2020
входно ниво
01.10.2020
входно ниво
Математика 29.10.2020
контролна работа
29.10.2020
контролна работа
29.10.2020
контролна работа
29.10.2020
контролна работа
Математика 03.12.2020
контролна работа
03.12.2020
контролна работа
03.12.2020
контролна работа
03.12.2020
контролна работа
Математика 07.01.2021
класна работа
07.01.2021
класна работа
07.01.2021
класна работа
07.01.2021
класна работа
География и Икономика 11.11.2020
контролна работа
11.11.2020
контролна работа
11.11.2020
контролна работа
11.11.2020
контролна работа
География и Икономика 20.01.2021
контролна работа
20.01.2021
контролна работа
20.01.2021
контролна работа
20.01.2021
контролна работа
История и цивилизация 12.11.2020
контролна работа
12.11.2020
контролна работа
12.11.2020
контролна работа
12.11.2020
контролна работа
История и цивилизация 18.01.2021
контролна работа
18.01.2021
контролна работа
18.01.2021
контролна работа
18.01.2021
контролна работа
Физика, Астрономия и ЧП 24.09.2020
входно ниво
24.09.2020
входно ниво
24.09.2020
входно ниво
24.09.2020
входно ниво
Физика, Астрономия и ЧП 10.11.2020
контролна работа
10.11.2020
контролна работа
10.11.2020
контролна работа
10.11.2020
контролна работа
Физика, Астрономия и ЧП 11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа


Учебен предмет 6 "А" клас
6 "Б" клас 6 "В" клас 6 "Г" клас
Български език и литература
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
Български език и литература
17.11.2020
контролна работа
17.11.2020
контролна работа
17.11.2020
контролна работа
17.11.2020
контролна работа
Български език и литература
13.01.2021
класна работа
13.01.2021
класна работа
13.01.2021
класна работа
13.01.2021
класна работа
Английски език 28.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
30.09.2020
входно ниво
Английски език 19.10.202
контролна работа
21.10.2020
контролна работа
20.10.2020
контролна работа
21.10.2020
контролна работа
Английски език 09.11.2020
контролна работа
11.11.202
контролна работа
10.11.2020
контролна работа
11.11.202
контролна работа
Английски език 07.12.2020
контролна работа
09.12.2020
контролна работа
08.12.2020
контролна работа
09.12.2020
контролна работа
Математика 29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
Математика 03.11.2020
контролна работа
03.11.2020
контролна работа
03.11.2020
контролна работа
23.10.2020
контролна работа
Математика 19.01.2021
контролна работа
19.01.2021
контролна работа
19.01.2021
контролна работа
27.11.2020
контролна работа
Математика 11.11.2020
класна работа
11.11.2020
класна работа
11.11.2020
класна работа
21.12.2020
класна работа
География и Икономика 29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
География и Икономика 24.11.2020
контролна работа
24.11.2020
контролна работа
24.11.2020
контролна работа
24.11.2020
контролна работа
География и Икономика 12.01.2021
контролна работа
12.01.2021
контролна работа
12.01.2021
контролна работа
12.01.2021
контролна работа
История и цивилизация 28.09.2020
входно ниво
28.09.2020
входно ниво
28.09.2020
входно ниво
28.09.2020
входно ниво
История и цивилизация 23.11.2020
контролна работа
23.11.2020
контролна работа
23.11.2020
контролна работа
23.11.2020
контролна работа
История и цивилизация 11.01.2021
контролна работа
11.01.2021
контролна работа
11.01.2021
контролна работа
11.01.2021
контролна работа
Физика, Астрономия и ЧП 25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
Физика, Астрономия и ЧП 06.11.2020
контролна работа
06.11.2020
контролна работа
06.11.2020
контролна работа
06.11.2020
контролна работа
Физика, Астрономия и ЧП 04.12.2020
контролна работа
04.12.2020
контролна работа
04.12.2020
контролна работа
04.12.2020
контролна работа


Учебен предмет 7 "А" клас
7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Български език и литература
23.09.2020
входно ниво
23.09.2020
входно ниво
23.09.2020
входно ниво
23.09.2020
входно ниво
Български език и литература
21.10.2020
контролна работа
21.10.2020
контролна работа
21.10.2020
контролна работа
21.10.2020
контролна работа
Български език и литература
18.11.2020
контролна работа
18.11.2020
кконтролна работа
18.11.2020
контролна работа
18.11.2020
контролна работа
Български език и литература 16.12.2020
контролна работа
16.12.2020
контролна работа
16.12.2020
контролна работа
16.12.2020
контролна работа
Български език и литература 14.01.2021
класна работа
14.01.2021
класна работа
14.01.2021
класна работа
14.01.2021
класна работа
Английски език 30.09.2020
входно ниво
30.09.2020
входно ниво
29.09.2020
входно ниво
30.09.2020
входно ниво
Английски език 03.11.2020
контролна работа
21.10.2020
контролна работа
20.10.2020
контролна работа
20.10.2020
контролна работа
Английски език 09.12.2020
контролна работа
11.11.2020
контролна работа
10.11.2020
контролна работа
10.11.2020
контролна работа
Английски език 06.01.2021
контролна работа
09.12.2020
контролна работа
08.12.2020
контролна работа
08.12.2020
контролна работа
Математика 29.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
Математика 23.10.2020
контролна работа
23.10.2020
контролна работа
23.10.2020
контролна работа
23.10.2020
контролна работа
Математика 26.10.2020
контролна работа ИУЧ
27.11.2020
контролна работа
27.11.2020
контролна работа
27.11.2020
контролна работа
Математика 30.11.2020
контролна работа ИУЧ
03.11.2020
контролна работа ИУЧ
03.11.2020
контролна работа ИУЧ
03.11.2020
контролна работа ИУЧ
Математика 21.12.2020
контролна работа
21.12.2020
контролна работа
21.12.2020
контролна работа
21.12.2020
контролна работа
Математика 12.01.2021
Класна работа
21.12.2020
Класна работа
21.12.2020
Класна работа
21.12.2020
Класна работа
География и Икономика 29.09.2020
контролна работа
29.09.2020
контролна работа
29.09.2020
контролна работа
29.09.2020
контролна работа
География и Икономика 24.11.2020
контролна работа
24.11.2020
контролна работа
24.11.2020
контролна работа
24.11.2020
контролна работа
География и Икономика 12.01.2021
контролна работа
12.01.2021
контролна работа
12.01.2021
контролна работа
12.01.2021
контролна работа
История и цивилизация 25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
25.09.2020
входно ниво
История и цивилизация 11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
Биология и Здравно образование 28.09.2020
входно ниво
28.09.2020
входно ниво
28.09.2020
входно ниво
28.09.2020
входно ниво
Биология и Здравно образование 04.11.2020
контролна работа
04.11.2020
контролна работа
04.11.2020
контролна работа
04.11.2020
контролна работа
Биология и Здравно образование 06.01.2021
контролна работа
04.12.2020
контролна работа
04.12.2020
контролна работа
04.12.2020
контролна работа
Физика и Астрономия 24.09.2020
входно ниво
24.09.2020
входно ниво
24.09.2020
входно ниво
24.09.2020
входно ниво
ХООС 06.10.2020
входно ниво
06.10.2020
входно ниво
06.10.2020
входно ниво
06.10.2020
входно ниво
ХООС 11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
11.12.2020
контролна работа
ХООС 15.01.2021
контролна работа
15.01.2021
контролна работа
15.01.2021
контролна работа
15.01.2021
контролна работа

 2020/ 2021г. 5-7ми клас  - 1ви  срок -  файлове за теглене.

График за втори час на класа

Изтегли ТУК

График за контролни и класни работи 5 клас - 1 срок

Изтегли ТУК

График за контролни и класни работи 7 клас - 1 срок

ИзтеглиТУК

График за консултациите по предмети

ИзтеглиТУК

График за контролни и класни работи 6 клас - 1 срок

Изтегли ТУК