График за провеждане на поправителна сесия за определяне на оценки за първи и втори учебен срок 2022/2023г.


Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text

График за класни и контролни работи за 5-7клас за  2ри срок на учебната 2022 / 2023г.


Забележка!

Да се планират не повече от 2 контролни/ класни работи седмично за  всяка паралелка.

В последната седмица на срока не се планират класни работи         .

Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
Български език и литература

13.02.2023

контролна работа

13.02.2023

контролна работа

13.02.2023

контролна работа


25.04.2023
контролна работа
25.04.2023
контролна работа
25.04.2023
контролна работа

20.04.2023
контролна работа ИУЧ

18.05.2023
класна работа
15.05.2023
класна работа
17.05.2023
класна работа


Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
АЕ
22..02.2022 
контролна работа
22..02.2022 
контролна работа
24..02.2022 
контролна работа

28.03.2023
контролна работа
27.03.2023
контролна работа
28.03.2023
контролна работа

15.05.2023
контролна работа
16.05.2023
контролна работа
15.05.2023
контролна работа
Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
МАТЕМАТИКА


21. 02. 2023
контролна работа
21. 02. 2023
контролна работа
21. 02. 2023
контролна работа

23. 03. 2023
контролна работа
23. 03. 2023
контролна работа
23. 03. 2023
контролна работа

17.03. 2023
контролна работа ИУЧ
16.03.2023
контролна работа ИУЧ

22. 05. 2023
класна работа
22. 05. 2023
класна работа
22. 05. 2023
класна работаУчебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
География и икономика
05.04.2023
контролна работа
05.04.2023
контролна работа
05.04.2023
контролна работа

31.05.2023
контролна работа
31.05.2023
контролна работа
31.05.2023
контролна работа
Учебен предмет 5 "А" клас 5 "Б" клас 5 "В" клас
История и цивилизация

14.03.2023
контролна работа
14.03.2023
контролна работа
13.03.2023
контролна работа

27.04.2023
контролна работа
28.04.2023
контролна работа
24.04.2023
контролна работа
Учебен предмет

5 "А" клас


5 "Б" клас5 "В" клас

Човекът и природата

27.02.2023
контролна работа
06.03.2023 
контролна работа
06.03.2023 
контролна работа

 

24.04.2023
контролна работа
 15.05.2023
контролна работа
15.05.2023
контролна работа

 

29.05.2023
контролна работа
05.06.2023
контролна работа
05.06.2023
контролна работа

Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Български език и литература
23.02.2023
контролна работа
23.02.2023
контролна работа
23.02.2023
контролна работа

30.03.2023
контролна работа
30.03.2023
контролна работа
30.03.2023
контролна работа

25.04.2023
контролна работа ИУЧ 
25.04.2023
класна работа
24.04.2023
класна работа

17.05.2023
класна работа
17.05.2023
контролна работа
15.05.2023
контролна работа

Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Английски език 06.03.2023
контролна работа
06.03.2023
контролна работа
07.03.2023
контролна работа

03.04.2023
контролна работа
03.04.2023
контролна работа
04.04.2023
контролна работа

03.05.2023
контролна работа
02.05.2023
контролна работа
03.05.2023
контролна работа
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Математика 28.02.2023
контролна работа
28.02.2023
контролна работа
28.02.2023
контролна работа

23.03.2023
контролна работа
23.03.2023
контролна работа
23.03.2023
контролна работа

20.04. 2023
контролна работа ИУЧ
20.04. 2023
контролна работа ИУЧ
20.04. 2023
контролна работа ИУЧ

26.05.2023
класна работа
26.05.2023
класна работа
26.05.2023
класна работа

23.03.2023
контролна работа ИУЧ
23.03.2023
контролна работа ИУЧ

Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
География и Икономика 13.03.2023
контролна работа
14.03.2023
контролна работа
13.03.2023
контролна работа

05.05.2022
контролна работа
02.05.2022
контролна работа
02.05.2022
контролна работа

Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
История и цивилизация 30.03.2023
контролна работа
31.03.2023
контролна работа
27.03.2023
контролна работа


25.04.2023
контролна работа
26.04.2023
контролна работа
 27.04.2023
контролна работа

 
Учебен предмет 6 "А" клас 6 "Б" клас 6 "В" клас
Човекът и природата
07.03.2023
контролна работа

07.03.2023
контролна работа
07.03.2023
контролна работа

09.05.2023
контролна работа
09.05.2023
контролна работа
09.05.2023
контролна работа

06.06.2023
контролна работа
06.06.2023
контролна работа
06.06.2023
контролна работаУчебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Български език и литература
13.03.2023
Контролна работа
13.03.2023
Контролна работа
13.03.2023
Контролна работа
13.03.2023
Контролна работа

04.05.2023
Контролна работа
04.05.2023
Контролна работа
05.05.2023
Контролна работа
05.05.2023
Контролна работа

28.04.2023
Контролна работа ИУЧ
27.04.2023
Контролна работа ИУЧ
26.04.2023
Контролна работа ИУЧ
24.04.2023
Контролна работа ИУЧ

01.06.2023
класна работа
31.06.2023
класна работа
30.05.2023
класна работа
02.06.2023
класна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Английски език 14.2.2023
контролна работа
13.2.2023
входно ниво
 
14.2.2023
входно ниво
14.2.2023
входно ниво

21.03.2023
контролна работа
20.03.2023
контролна работа
21.03.2023
контролна работа
21.03.2023
контролна работа

25.4.2023
контролна работа
23.4.2023
контролна работа
25.4.2023
контролна работа
25.4.2023
контролна работа

30.5.2023
контролна работа
29.5.2023
контролна работа
30.5.2023
контролна работа
30.5.2023
контролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Математика
07.02.2023
kонтролна работа
08.02.2023
kонтролна работа

08.02.2023
kонтролна работа
08.02.2023
kонтролна работа

01.03.2023
kонтролна работа
01.03.2023
kонтролна работа
01.03.2023
kонтролна работа
01.03.2023
kонтролна работа

20.4.2023
Контролна работа ИУЧ
20.4.2023
Контролна работа ИУЧ
20.4.2023
Контролна работа ИУЧ
20.4.2023
Контролна работа ИУЧ

18.5.2023
класна работа
18.5.2023
класна работа
18.5.2023
класна работа
18.5.2023
класна работа

16.3.2023
Контролна работа ИУЧ
17.3.2023
Контролна работа ИУЧ
17.3.2023
Контролна работа ИУЧ
16.3.2023
Контролна работа ИУЧ
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
География и Икономика 20.3.2023
 kонтролна работа
20.3.2023
 kонтролна работа
21.03.2023
 kонтролна работа
21.3.2023
 kонтролна работа

5.6.2023
  kонтролна работа
5.6.2023
  kонтролна работа
6.6.2023
kонтролна работа
6.6.2023
kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
История и цивилизация 08.03.2023
kонтролна работа
08.03.2023
kонтролна работа
09.03.2023
kонтролна работа
17.3.2023
kонтролна работа

26.4.2023
 kонтролна работа
26.4.2023
 kонтролна работа
27.4.2023
 kонтролна работа
28.4.2023
 kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Биология и Здравно образование 22.2.2023
kонтролна работа
22.2.2023
kонтролна работа
22.2.2023
kонтролна работа
22.2.2023
kонтролна работа


26.4.2023
 kонтролна работа
26.4.2023
 kонтролна работа
26.4.2023
 kонтролна работа
26.4.2023
 kонтролна работа

7.6.2023
изх. ниво
7.6.2023
 kонтролна работа
7.6.2023
 kонтролна работа
7.6.2023
kонтролна работа
Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Физика и Астрономия 07.03.2023
kонтролна работа
07.03.2023
kонтролна работа
08.03.2023
kонтролна работа
07.03.2023
kонтролна работа

11.04.2023
kонтролна работа
11.04.2023
 kонтролна работа
12.04.2023
 kонтролна работа
11.04.2023
  kонтролна работа

06.06.2023
kонтролна работа
06.06.2023
kонтролна работа
07.06.2023
kонтролна работа
06.06.2023
kонтролна работа


Учебен предмет 7 "А" клас 7 "Б" клас 7 "В" клас 7 "Г" клас
Химия и опазване на околната среда
27.2.2023
kонтролна работа
27.2.2023
kонтролна работа
27.2.2023
входно ниво
27.2.2023
входно ниво

29.5.2023
kонтролна работа
29.5.2023
kонтролна работа
29.5.2023
kонтролна работа
29.5.2023
kонтролна работа

05.06.2023
изх. ниво
05.06.2023
изх. ниво
05.06.2023
изх. ниво
05.06.2023
изх. ниво

График за класни и контролни за 2ри срок 5-7клас - Изтегли


График за втори час на класа на учителите за учебната 2022 / 2023г. 

                                  5 ти - 7 ми клас  - 2ри  срок        

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Златка Стефанова 
Понеделник 9:30 - 10:10
Стая 406 
Велислава Николова
Вторник 9:30 - 10:10 Стая Хранилище
Славина Стоянова
Четвъртък  10:25 - 11:05
Стая 213
Боян Николов  Четвъртък 9:30 - 10:10 Стая 310

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Елица Райчева Четвъртък 9:30 -10:10
Стая 322
Валентина Мирчева Четвъртък 10:25 - 11:05 Учителска Стая
Теодора Николова
Вторник 9:30 - 10:10
Стая 300
Мария Бучкова
Понеделник 10:25 - 11:05 Стая 213

                                                                    

Клас Ръководител Ден и час Място
Сашка Григорова Сряда 10:25 - 11:05 
Стая Хранилище
Марта Анева Петък 13:10  - 13:50 Стая 402
Анна Тодорова
Сряда  13:10 - 13:50 Стая 404
Бранимир Такиев
Понеделник 13:10 - 13:50 Стая 410

График за консултации  по предмети


Учител Ден Час Стая
Мария Бучкова
БЕЛ
понеделник 
13:50 -14:30 316
Славина Стоянова
БЕЛ
Четвъртък 13:00 – 13:40 306
Валя Николаева
БЕЛ
понеделник 12:10-12:50 303

Кр. Димитрова
БЕЛ, Мат
сряда
12:15-12:50 ч.
Й.Георгиева
Мат.,БЕЛ 
вторник 11.30-12.05 106
Валентина Митева
БЕЛ, Мат.
понеделник 12:15-12:55 202
Елисавета Стефанова
БЕЛ, Мат
понеделник  12:10-12:50 215
Соня Бенчева
БЕЛ, Мат.
сряда   12:20 - 13:00 212
Гита Влахова
БЕЛ, Мат.
петък   12:20-13:00 203
Даниела Василева
БЕЛ,Мат
. понеделник
12:20- 13:00 201
Стефан Димитров
БЕЛ, МАТ
вторник  12:20 - 13:00 218
 Mария Щилиянова БЕЛ,Мат.
понеделник
12:15-12:50 209
Св. Благоева
БЕЛ,Мат.
четвъртък
 12.20-13.00 212
Искра Ценкова
БЕЛ
вторник
13.00-13.40
Невяна Божкова
БЕЛ, Мат.
понеделник
 12.10 - 12.50 220
М. Димитрова
БЕЛ, Мат.
вторник 12:15-12:50 212


Учител Ден Час Стая


Велислава Николова
АЕ
Четвъртък 13:10 – 13:50 301
Анна Тодорова
АЕ
Сряда 13:00 – 13:40 310


Учител Ден Час Стая
Стилиян Илиев
Математика
Понеделник 13:40 – 14:20 313
 К. Ангелова
КМ, Мат.
петък 13:00 - 13:30
Васил  Гимишев
Математика
Понеделник 13:00 – 13:40 313
В. Вачева
Математика 7 кл.
Четвъртък 13:00 – 13:40
Валентина Мирчева
Мат.
вторник
 13:00 - 13:40 311


Учител Ден Час Стая
Теодора Николова
История и цивилизации
Вторник 13:00 - 13:40 310


Учител Ден Час Стая
Боян Николов
География и икономика
сряда
 13:00 - 13:40 310


Учител Ден Час Стая
Златка Стефанова
ЧП, ХООС, БЗО

 сряда 13:00 - 13:40  307


Учител Ден Час Стая
Бранимир Такиев
ЧП
Петък 13:00 – 13:40 410
Златка Стефанова ХООС,БЗО,ЧП
сряда 
13:00 - 13:40 307


Учител Ден Час Стая
Златка Стефанова
ЧП, ХООС, БЗО
Сряда
13:00 - 13:40 307


Учител Ден Час Стая
Катя Капарашева
Музика
Вторник 13:00 - 13:40
Кабинет по музика


Учител Ден Час Стая
Илияна Генова ТП
четвъртък    13.00- 13.40 110

График за консултации за 2ри срок 5-7клас  Изтегли