График за втори час на класа на учителите за учебната

2020 / 2021г. 

                                  1 ви - 4 ти клас  - 1ви  срок  


Клас Ръководител Ден и час Място
Мила Ханджиева Понеделник 12:15 - 13:00  Стая 108
Валентина Иванова Четвъртък 9:40 - 10:15 Стая 107
Гита Влахова Сряда 12:15 - 12:50   Стая 106 


Клас Ръководител Ден и час Място
Даниела Василева  Четвъртък 8:50 - 9:25
  Стая 201 
Анета Ралчева Четвъртък 10:40 - 11:15 Стая 206
Светла Благоева Четвъртък 8:00 - 8:30    Стая 205
Соня Бенчева Четвъртък 11:30 - 12:05 Стая 210 


Клас Ръководител Ден и час Място
Красимира Димитрова   Сряда 13:00 - 13:40 Стая 220
Джейлан Бойчева Четвъртък 8:00 - 8:30
Стая 2
Йоланта Георгиева Четвъртък 10:25 - 11:05  Стая 209
Милена Димитрова Четвъртък 11:30 - 12:05 Стая 212  


Клас Ръководител Ден и час Място
Ваня Атанасова Вторник 9:40 - 10:20 Стая 204
Елисавета Стефанова Вторник 8:40 - 9:20
Стая 215
Силвия Илиева Четвъртък 9:30 - 10:10  Стая 202
Мария Щилянова Вторник 10:40 - 11:20 Стая 203 
Снежана Трайкова Четвъртък 9:30 - 10:10 Стая 214

 2020/ 2021г. 1ви-4ти клас  - 1ви  срок -  файлове за теглене.

График за консултациите на учителите

За сваляне на документа ТУК.