График за консултации начален етап

2021 / 2022г.


номер
Предмет
Учител
Ден
Час
Стая
1
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП Св. Благоева
четвъртък 13:10 – 13:50 210
2
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП С. Бенчева
понеделник 13:10 – 13:50 210
3
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП Д. Василева
вторник 13:10 – 13:50 210
4
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП М. Димитрова
сряда 13:10 – 13:50 212
5
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП Й. Георгиева
сряда 13:10 – 13:50 209
6
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП Ст. Димитров
четвъртък 13:10 – 13:50 209
7
БЕЛ, Мат.
М. Ханджиева петък 12:10 – 12:45 204
8
БЕЛ, Мат.
В. Митева четвъртък 12:10 – 12:45 202
9
БЕЛ, Мат.
Г. Влахова понеделник 12:10 – 12:45 203
10
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП
Дж. Бойчева сряда 13:10 – 13:50 218
11
БЕЛ, Мат.
М. Щилиянова четвъртък 12:10 – 12:45 106
12
Мат., БЕЛ, ЧО, ЧП
Кр. Димитрова сряда 13:10 – 13:50
220
13
БЕЛ, Мат.
Е. Стефанова сряда 12:10 – 12:45 107
14
БЕЛ, Мат.
В. Атанасова вторник 12:10 – 12:45 108
15
БЕЛ, Мат.
Г. Карамфилова сряда 12:10 – 12:45 105

График за втори час на класа на учителите за учебната

2021 / 2022г. 

                                  1 ви - 4 ти клас  - 2ри  срок  


Клас Ръководител Ден и час Място
Мила Ханджиева Понеделник 12:15 - 13:00  Стая 108
Валентина Иванова Четвъртък 9:40 - 10:15 Стая 107
Гита Влахова Сряда 12:15 - 12:50   Стая 106 


Клас Ръководител Ден и час Място
Даниела Василева  Четвъртък 8:50 - 9:25
  Стая 201 
Анета Ралчева Четвъртък 10:40 - 11:15 Стая 206
Светла Благоева Четвъртък 8:00 - 8:30    Стая 205
Соня Бенчева Четвъртък 11:30 - 12:05 Стая 210 


Клас Ръководител Ден и час Място
Красимира Димитрова   Сряда 13:00 - 13:40 Стая 220
Джейлан Бойчева Четвъртък 8:00 - 8:30
Стая 2
Йоланта Георгиева Четвъртък 10:25 - 11:05  Стая 209
Милена Димитрова Четвъртък 11:30 - 12:05 Стая 212  


Клас Ръководител Ден и час Място
Ваня Атанасова Вторник 9:40 - 10:20 Стая 204
Елисавета Стефанова Вторник 8:40 - 9:20
Стая 215
Силвия Илиева Четвъртък 9:30 - 10:10  Стая 202
Мария Щилянова Вторник 10:40 - 11:20 Стая 203 
Снежана Трайкова Четвъртък 9:30 - 10:10 Стая 214

 2020/ 2021г. 1ви-4ти клас  - 1ви  срок -  файлове за теглене.

График за консултациите на учителите

За сваляне на документа ТУК.